تیم ویکی اپلای با گروه بزرگی از دوستان از دانشگاه های مختلف سرتاسر دنیا و با تجربه های مختلف گرد هم آمده و تا با ارائه ی دانش و تجربیات ، مسیر پیچیده ی اخذ پذیرش تحصیلی را آسان نمایید.