پرویز تناولی

پرویز تناولیپرویز تناولی در سه فروردین سال 1316هزار و سیصد و شانزده در تهران متولد شد.او نقاش، مجسمه‌ساز،…