محقق و بلاگر در زمینه های گوناگون ورزشی، مهاجرتی، روانشناسی و... دارای لیسانس مدیریت