Master of Business Administration

مطالعات جنگ

دانشگاه گلاسکو

دانشگاه گلاسکو

United Kingdom, Scotland, Glasgow

دانشگاه گلاسکو محل زندگی مرکز مطالعات جنگ اسکاتلند است. شما قادر خواهید بود در سمینارهای پژوهشی منظم در موضوعات انتقادی مربوط به درگیری و همچنین کنفرانس های مرتبط شرکت کنید.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 23385

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time / Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2021-09-13

تاریخ برگزاری

2022-01-01

درباره این دوره

برنامه مطالعات جنگ توسط دانشگاه گلاسکو ارائه می شود. نقاط قوت تحقیقاتی ما عبارتند از: شمارنده- شورش و قلعه های جنگ انقلابی، استحکامات و جنگ های قرون وسطی جامعه چیوالریک و رفتار جنگ در قرن یازدهم تا سیزدهم جنگ قرن هجدهم قرن نوزدهم و بیستم فرهنگ سیاسی افغانستان، پادشاهي و شورش در آنگلو نورمن و آنگوین قلمرو روسیه / شوروی نظامی و تاریخ سیاسی قاچاق مواد مخدر و اقتصاد سیاسی مارکسیستی اطلاعات و مطالعات امنیتی هر دانشجوی تحقیقاتی تحت نظارت دو نفر از کارکنان آشنا با دانش آموز کار خواهد کرد’دانش آموزان آینده  نگر تشویق می شوند تا ایده های پژوهشی خود را با اعضای کارکنانی که در زمینه های مورد علاقه خود متخصص هستند، قبل از درخواست مورد بحث قرار دهند.  صفحه کارکنان نشان دهنده منافع تحقیقاتی و آدرس های ایمیل دانش پژوهان در مرکز مطالعات جنگ اسکاتلند است.

یک دکتر فلسفه ممکن است به دانش آموزی اعطا شود که پایان نامه اش یک اثر اصلی است که سهم قابل توجهی در دانش در، یا درک، یک رشته مطالعه و به طور معمول حاوی مطالب شایسته انتشار دارد.Thesis Length:70,000-100,000 words, including references, bibliography and appendices (other than documentary appendices). اگر انجام پایان نامه دکترای مبتنی بر تمرین شامل طول کلمه کوتاه تر، به مذاکره با سرپرست خود را، اما نه به طور معمول زیر 40،000 کلمه، علاوه بر یک قطعه ماهوی، و یا قطعات، از عمل است.

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

یک سرراست، توصیفی، و عنوان آموزنده این سوال که تحقیقات خود را به یک حساب که چرا این سوال مهم است و ارزش بررسی ارزیابی چگونه تحقیقات خود را با مطالعه اخیر در موضوع درگیر یک حساب کوتاه از متدولوژی و رویکرد شما یک بحث از منابع اولیه است که تحقیقات خود را بر قرعه کشی، از جمله کتاب های چاپ شده، نسخه های خطی، آرشیو، کتابخانه ها، و یا موزه ها کتاب شناسی نشان دهنده منابع ثانویه است که شما در حال حاضر مشورت و / یا در حال برنامه ریزی برای مشورت

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا