Master of Business Administration

گردشگری و اوقات فراغت

Ostelea - School of Tourism & Hospitality

Ostelea - School of Tourism & Hospitality

Spain, Catalonia, Barcelona

گردشگری و اوقات فراغت از Ostelea – School of Tourism & Hospitality برای دانش آموزانی طراحی شده است که می خواهند دانش ارزشمندی را در هر دو صنعت به دست آورند.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 5900

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-10-01

تاریخ برگزاری

2022-09-30

درباره این دوره

 At Tourism and Leisure from Ostelea – School of Tourism & Hospitality students on the program with this major will be trained in two interrelated areas. با استفاده از این مدرک لیسانس دانشگاه بین المللی، Ostelea برای نیاز رو به رشد برای حرفه ای با مشخصات بین رشته ای، که دانش آموزان را قادر می سازد برای به دست آوردن مهارت برای مقابله با موقعیت ها و چالش های مربوط به هر دو گردشگری و اوقات فراغت، و به مدیریت کسب و کار پذیرایی می کند.At Ostelea – School of Tourism & Hospitality, we train futures leaders, managers and professionals in the tourism sector to a high degree of excellence and academic rigout, from a multicultural perspective that is open to the international world. به این ترتیب، با این برنامه شهریه، ما یک رشته بزرگ در دنیای شرکت گردشگری و مدیریت مقصد ارائه می دهیم. مدرسه رابطه کاری نزدیکی با اکوسیستم کسب و کار دارد.  آموزش مدیران اجرایی آینده این طرح شهریه برای توسعه صلاحیت هایی طراحی شده است که مدیران اجرایی آینده در بخش کسب و کار را ملزم خواهد کرد. در این مدرک کارشناسی، دانش آموزان به دست آوردن دانش و مهارت برای الهام بخشیدن به افراد دیگر به منظور افزایش بهره وری خود را. بر اساس کارگاه ها و جلسات مدیریت، سلسله کنفرانس ها با مدیران اجرایی بخش، و توسعه پروژه های تجاری، دانشجویان مهارت های اجرایی خود را هون خواهند کرد. ترکیبی رسمی لیسانس و گزینه کارشناسی ارشد در مدرسه مدیریت گردشگری Ostelea، ما تعیین استاندارد آموزشی در سطح بین المللی، و این مدرک کارشناسی در گردشگری و اوقات فراغت، شرکت گردشگری و مدیریت مقصد در رتبه های پیشرفته ترین سیستم های یادگیری در جهان قرار دارد. این طرح با هدف دستیابی به اهداف زیر است: برای دانش آموزان به لطف کمک های جامع در همه زمان ها احساس حمایت کنند. ابزار برای حل و فصل به محیط زیست دانشگاه. دادن راهنمایی و خدمات عالی دانشگاهی، شخصی و حرفه ای به دانش آموزان. پرورش روابط بین دانش آموزان به عنوان یک سود مکمل بزرگ برای آموزش و پرورش. ارتقای کیفیت تحصیلی. تنظیم استاندارد در دستیابی به پروژه آموزشی شخصی و حرفه ای.

دوره های آموزشی شامل: زبان انگلیسی برای متخصصان گردشگری و اوقات فراغت اوقات فراغت و تفریح به عنوان فعالیت های اقتصادی تاریخچه و موسسات ساختار شرکت گردشگری بین المللی و سازمان ارزش میراث فرهنگی و طبیعی در گردشگری: توسعه منابع و محصولات و جامعه شناسی تمدن اوقات فراغت

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

دانش آموزان دارای کارشناسی دبیرستان که آزمون ورودی دانشگاه (PAU) یا آزمون های معادل را پشت سر گرفته اند. دانش آموزان با مدرک تحصیلی حرفه ای پیشرفته، دیپلم فنی بالاتر در هنرهای پلاستیکی و طراحی و یا در ورزش (یا معادل صلاحیت)دانش آموزانی که امتحانات ورودی را برای افراد بالای 25 سال پشت سرگنده اند. دانشجویانی که امتحانات ورودی را برای افراد بالای 45 سال بالای 40 سال که معیارهای دسترسی را بر اساس اعتبار بخشی به دانشجویان کار یا تجربه حرفه ای با مدرک دانشگاهی دارند، پشت سر می نهند معادل

رشته های مشابه

رشته تمرین پودیاتری (افتخارات)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-03-06

تاریخ شروع

2022-10-21

رشته مطالعات جهانی - جوامع جهانی - حقوق بشر، مهاجرت ها، و تاکید جنبش های اجتماعی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته مطالعات بین المللی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-01-24

تاریخ شروع

2022-10-01

رشته موسیقی (گزینه مطالعات جاز)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-01-17

تاریخ شروع

2022-10-15

رشته تربیت بدنی با ریاضیات

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-12

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مطالعات بین المللی و جهانی - مطالعات اروپا

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-08-01

رشته تکنسین محیط زیست

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته مدیریت بین المللی کسب و کار و آلمانی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-25

تاریخ شروع

2023-01-25

رشته تربیت بدنی و بهداشت

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته سیاست، فلسفه و جامعه - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا