Master of Business Administration

مدیریت مرحله

دانشگاه پیس

دانشگاه پیس

United States, New York, New York City

یکی از چند برنامه در ایالات متحده طراحی شده به طور انحصاری به شما آموزش برای مرحله و شرکت حرفه ای مدیریت، برنامه مدیریت مرحله در دانشگاه پیس می آمیزد آموزش در کلاس با تجربه عملی و ارتباطات به فرصت های حرفه ای در شهر نیویورک.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 46513

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-06

تاریخ برگزاری

2023-02-15

درباره این دوره

تمرین شور خود راساخت و تقویت مهارت های اصلی شما نیاز به انتقال به دنیای حرفه ای تئاتر و فیلم. یاد بگیرید چگونه برای برقراری ارتباط و مشکل حل هر چند طیف گسترده ای از دست در تجارب. به دست آوردن درک از عناصر فنی ضروری مدیریت مرحله، از جمله تمرین و تکنیک تولید، قوانین اتحادیه، و تور. شما همچنین مدیریت تولید برای تئاتر و رویدادهای زنده یاد بگیرند. برنامه مدیریت صحنه در دانشگاه پیس شما را برای مشاغل در صحنه، تولید، و مدیریت شرکت از طریق یک برنامه متمرکز چهار ساله آماده می کند که مهارت های اصلی مورد نیاز برای انتقال به دنیای حرفه ای تئاتر و فیلم را می سازد و تقویت می کند. همراه با دوره های بازیگری، کارگردانی، و طراحی برنامه ارائه می دهد دوره های تاکید بر ارتباطات، اولویت بندی، سازمانی و مشکل-حل مهارت ها، دانش فنی، آشنایی با قوانین اتحادیه و همچنین تمرین های متعدد به عنوان مدیران مرحله تولید و دستیار مدیران مرحله.

دوره ها شامل: شرکت مدیریت تولید مدیریت مرحله و صنعت مدیریت عمومی  مناظر مدیریت مرحله و استیچ کرافت 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

Application & FeeIdentificationLetters of Recommendation – Two letters of recommendation from a teacher or counselor who knows you well and cantest to your academic potential and personal characteristics.  مقاله نوشته شده / بیانیه شخصی — یک مقاله / بیانیه شخصی ، حدود 250-650 کلمات در طول ، که کمیته پذیرش در بررسی درخواست شما کمک کند. مقاله / بیانیه شخصی شما ارسال باید تنها از کار اصلی خود را تشکیل می شود. نمرات رسمی آزمون – نمرات رسمی آزمون و سایر مواد آموزشی باید مستقیماً از مرجع یا موسسه آزمون ارسال شود. رونوشت رسمی – رونوشت رسمی، دیپلم، و ترک نمرات امتحانات از مدارس متوسطه و پس از متوسطه (به انگلیسی). 

رشته های مشابه

رشته بازاریابی و روابط عمومی (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-12

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علم داده ها و تجزیه و تحلیل (افتخارات)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-25

تاریخ شروع

2023-01-26

رشته جرم شناسی و جامعه شناسی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته گفتار و زبان درمانی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-01-06

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته (Hons) قانون

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته موسیقی - آهنگسازی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-22

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته آشنایی با موسیقی جاز تجاری - گیتار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته وزارتخانه های جوانان (رهبری مسیحی)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته مدیریت کسب و کار با مدیریت منابع انسانی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته کسب و کار و مدیریت (مدیریت خرده فروشی) (با بنیاد گزینه سال) (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-18

تاریخ شروع

2024-01-01

بازگشت به بالا