Master of Business Administration

سیاست و روابط بین الملل

دانشگاه لستر

دانشگاه لستر

United Kingdom, England, Leicester

برنامه سیاست و روابط بین الملل دانشگاه لستر توسط بخش سیاست و روابط بین الملل ارائه می شود.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 17791

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / آنلاین /

مدل زمانی

Full Time / Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2021-04-01

تاریخ برگزاری

2022-01-01

درباره این دوره

نظارت و زمینه های تحقیقاتیبرنامه سیاست و روابط بین الملل دانشگاه لستر ارائه نظارت در زمینه های سازگار با منافع پژوهشی کارکنان دانشگاهی ما از جمله:روابط بین الملل و مطالعات امنیتی موسسات نظریه سیاسی، مشارکت، افکار عمومی، احزاب، و سیاست تطبیقی

دانشجویان دکترا یک پروژه تحقیقاتی مستقل را با هدایت یک تیم نظارتی تکمیل می کنند. این تحقیق به طور معمول در طول حداکثر مدت 3.0 تا 3.5 سال (تمام وقت) یا 6.0-6.5 سال (یادگیری پاره وقت/از راه دور) تکمیل می شود. سال چهارم (تمام وقت) یا سال هفتم (یادگیری پاره وقت/مسافت) یا بخش باقی مانده از این می تواند برای آماده سازی پایان نامه برای معاینه مورد استفاده قرار گیرد. پایان نامه نباید به طور معمول از ۸۰٬۰ کلمه تجاوز کند و باید سهم اصلی در دانش داشته باشد و حاوی کار با کیفیت قابل انتشار باشد. پایان نامه پس از آن باید در یک معاینه زنده باد voce (شفاهی) قبل از مدرک می تواند اعطا دفاع شود.

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

شما باید یک مدرک کارشناسی بریتانیا (لیسانس) با حداقل درجه یک یا بالا درجه دو افتخارات و یا صلاحیت معادل از یک موسسه به رسمیت شناخته شده در خارج از کشور برگزار کنید. متقاضیان نیز به طور معمول ملزم به برگزاری مدرک کارشناسی ارشد در یک موضوع مربوطه هستند. شامل تمام گواهی های مربوطه / دیپلم ها و رونوشت متقاضیان بین المللی باید نسخه های رسمی از تمام رونوشت دوره خود را از جمله توضیحات از طرح های علامت استفاده می شود پشتیبانی از اسناد نه به زبان انگلیسی باید ارائه ارائه شده با گواهی CV ترجمه انگلیسی علاوه بر آپلود اسناد بالا لطفا جزئیات تماس برای دو داور دانشگاهی (نه شخصی) که می توانند در مورد مناسب بودن خود را برای برنامه مدرک تحقیقاتی و یا آپلود نامه مرجع را وارد کنید اگر در حالحاضر دردسترس بیانیه شخصی زبان انگلیسی مهارت نمرات آزمون

شرایط پرداخت

انگلستان / اتحادیه اروپا: 2,203 GBP در سال (پاره وقت)یادگیری از راه دور:انگلستان / اتحادیه اروپا: 20,825 GBP (هزینه دوره کل)بین المللی: 24,930 GBP (هزینه دوره کل)

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا