Master of Business Administration
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

زبان تحصیل

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-12

تاریخ برگزاری

2022-10-31

درباره این دوره

ویژگی های کلیدی دیگر جنبه های خاص است که می تواند در برنامه فیزیوتراپی دانشگاه سن خورخه برجسته هستند: معلمان متخصص و اغلب رهبران در زمینه های مربوطه خود را، که ترکیب تدریس خود را با کار بالینی است.  آنها دانش فعلی را به دانش آموزان ارائه می دهند که به طور مستقیم در زمینه حرفه ای قابل اجرا است. کلاس های پویا، دانش آموز محور موتور اصلی یادگیری با محتوای عملی بالا هستند. تمرکز بر روی کار عملی وجود دارد به طوری که دانش آموزان مهارت های این حرفه را به دست می آورند. کار عملی موضوعات مختلف با نسبت معلم به دانش آموز انجام می شود که کیفیت تدریس در هر موضوع و با بهترین فناوری ها را در بسیاری از حوزه های دانشی فیزیوتراپی تضمین می کند. هم جدول زمانی صبح و هم بعد از ظهر و امکان حفظ مواد و اتاق ها برای دانش آموز وجود دارد تا کار مستقل خود را در یک محیط واقعی انجام دهد. دسترسی به گروه های تحقیقاتی که در حال توسعه پروژه های نوآورانه و پیشگام در صحنه ملی و بین المللی هستند. استفاده بالا از زبان انگلیسی در سراسر مدرک تحصیلی، با هدف حمایت از یکپارچگی در بازار کار و تحرک دانشجویی.

دوره ها عبارتند از:پزشکی، زمينه علمی و اجتماعی فیزیوتراپی ارزیابی فیزیوتراپی در فیزیوتراپی در تخصص های بالینی روش های مداخله اختصاصی در انسان فیزیوتراپی بیومکانیک 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

آزمون ورودی دانشگاه اسپانیا را بگذرانید. قبولی در آزمون ورودی برای نامزدهای بیش از 25 سال. گواهی تجربه حرفه ای (قابل اجرا برای نامزدهای بیش از 40 سال). قبولی در آزمون ورودی برای نامزدهای بیش از 45 سال.برگزاری یکی از صلاحیت های اسپانیایی زیر:Técnico برتر د Formación حرفهTécnico برتر د Artes Plásticas y DiseñoTécnico Deportivo Superior Holda pre-university secondary education qualification from any country belonging to the European Union or other education systems with international agreements with Spain.برگزاری صلاحیت باچیلر از کشور متعلق به اتحادیه اروپا و معادل صلاحیت باچیلر اسپانیایی برگزاری صلاحیتدانشگاه اسپانیایی. مطالعات دانشگاهی ناتمام قبلی را از یک دانشگاه خارجی داشته باشد.

رشته های مشابه

رشته علوم ورزش

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-27

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته زمین شناسی - گزینه صدور گواهینامه معلم علوم مرکب (UTeach)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-01-17

تاریخ شروع

2022-10-15

رشته رسانه های دیجیتال

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-03-06

تاریخ شروع

2022-10-26

رشته توسعه بازی ها

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-20

تاریخ شروع

2022-08-10

رشته ارتباطات (روزنامه نگاری) - هوش خلاق و نوآوری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-20

تاریخ شروع

2022-08-09

رشته فلسفه (هونز)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-07

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته برنامه نویسی بازی های کامپیوتری با سال بنیاد (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-28

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته کسب و کار -- هوش خلاق و نوآوری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-20

تاریخ شروع

2022-08-09

رشته بازاریابی و روابط عمومی (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-12

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علم داده ها و تجزیه و تحلیل (افتخارات)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-25

تاریخ شروع

2023-01-26

بازگشت به بالا