Master of Business Administration

علوم دارویی

دانشگاه ژنو

دانشگاه ژنو

Switzerland, Genève, Genève

علوم دارویی از  دانشگاه ژنو با هدف توسعه عمل دارویی و علوم دارویی از طریق تعالی در آموزش و تحقیقات و کمک به فعالیت های خاص در داروخانه بشردوستانه است. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 924

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2021-09-14

تاریخ برگزاری

2021-04-30

درباره این دوره

علوم دارویی از دانشگاه ژنو شامل ماژول های تدریس در جنبه های مختلف علوم دارویی است. موضوعات پیشنهادی شامل آمار با کاربردهای زیست پزشکی، مالکیت معنوی، شیمی درمانی، داروسازی گالنی و بیو فارمسی، شیمی تحلیلی، فیتوشیمی و فارماکوگنوزی، بیوتکنولوژی، داروسازی بالینی، داروخانه بیمارستانی و داروخانه اجتماعی است. برخی از ماژول ها اجباری هستند، برخی دیگر اختیاری.  دانشجویان علوم دارویی از دانشگاه ژنو خواهد شد: به دست آوردن دانش در مورد چالش های فعلی کشف مواد مخدر توسعه با پیروی از مسیر طبیعی از تحقیقات اساسی به تحقیقات دارو محور در خدمت بیمار.

دوره ها عبارتند از: نظارت بر مواد مخدر درمانی و کاربرد آن در تشخیص ها و تحقیقات بالینی توسعه دارو: جنبه های نظارتی و کارآزمایی های بالینی آمار زیستی در توسعه دارو و کارآزمایی های بالینی کیفیت طراحیبا طراحی (QBD) برای اطمینان از کیفیت محصول و برتری عملیاتی کشف مواد مخدر: چشم انداز صنعتی طراحی مواد مخدر با یک کامپیوتر: پس زمینه، بررسی اجمالی و دست در کارگاه

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

همه نامزدها باید مدرک کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد دانشگاه) را از یک دانشگاه و برنامه ای که توسط UNIGE به رسمیت شناخته شده است، برگزار کنند. در تمام موارد، نامزد باید مدرک کارشناسی (کارشناسی دانشگاهی) حداقل سه سال (۱۸۰ اعتبار ECTS) را در یک دانشگاه و برنامه ای که توسط UNIGE به رسمیت شناخته شده است، به دست آورده باشد.

شرایط پرداخت

 CHF 500 در هر ترم

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا