Master of Business Administration

پرستاری - دیپلم مراقبت تسکینی

دانشگاه ناوارا

دانشگاه ناوارا

Spain, Navarre, Pamplona

پرستاری – دیپلم مراقبت تسکینی در دانشگاه ناوارا مدرک پیشگام در اسپانیا و اروپا است. طراحی شده  از استاد نوآوری، مراقبت و تحقیق، هدف آن این است که به دانش آموزان این فرصت را برای عمیق تر شدن، در طول چهار سال مطالعه، در زمینه مراقبت تسکینی به طور فزاینده ای خواستار ارائه دهد.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 12480

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-01

تاریخ برگزاری

2022-04-25

درباره این دوره

اهداف از طریق این پرستاری – دیپلم مراقبت تسکینی از دانشگاه ناوارا، در نظر گرفته شده است که دانشجو: بهتر درک و مراقبت از فرد با یک بیماری جدی و یا نزدیک به پایان عمر و خانواده خود را، از طریقتدریس، مراقبت و تحقیقات منابع. برای نزدیک شدن به  واقعیت فرد مبتلا به بیماری پیشرفته و خانواده اش، تسهیل ادغام دانش نظری و عملی در حضور. اهمیت ارائه مراقبت های بین حرفه ای به این بیماران و خانواده های آنها که به قرار دادن بیمار در مرکز مراقبت کمک می کند، تشویق می شود. تشویق تفکر انتقادی بازتابی در زمینه مراقبت تسکینی بر اساس شواهد علمی از طریق سمینارها و کار تحقیقاتی. تقویت مهارت های ارتباطی با بیماران و خانواده هایشان در موقعیت های پیچیده، مدیریت احساسات درگیر در مراقبت از این بیماران و خانواده ها و یادگیری تکنیک های مراقبت از خود. روش شناسی متدولوژی هایی که باید در موضوعات نظری مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: خلاقیت و فعالیت های تفکر بصری در موزه دانشگاه ناوارا برای بهتر دانستن خود و توسعه مهارت های مشاهده و تامل.        آنها همچنین از یک اثر هنری برای بیان تاثیر مراقبت از مردم در مراحل پیشرفته و پایانه ای زندگی استفاده خواهند کرد.

دوره های آموزشی: مبانی علمی فلسفی انگلیسی در پرستاری بزرگسالان پرستاری مراقبت روش علمی در علوم بهداشتی تغذیه و ارائه رژیم غذایی برای پرستاری حرفه ایپرستاری جامعه 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

درجه از 1 دیپلم دبیرستان (30 ٪ )پذیرش آزمون (70٪) شامل بخش های زیر است: آزمون موضوع آزمون زیست شناسی، زبان و ادبیات، شیمی و تاریخ. دیپلم دبیرستان)آزمون سطح انگلیسی.    مصاحبه شخصي . آزمون صلاحیت

رشته های مشابه

رشته علوم کامپیوتر

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-08-11

رشته مدیریت رویدادها - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته اسپانیایی - تاکید ادبیات هیسپانیک

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته عناصر برنامه MicroBachelor علم داده ها

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

نامشخص

تاریخ شروع

نامشخص

رشته قانون با جرم شناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-12

تاریخ شروع

2023-01-15

رشته توسعه بین المللی با اقتصاد با یک سال در خارج از کشور

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-25

تاریخ شروع

2023-01-26

رشته مهندسی ریاضی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-01

تاریخ شروع

2022-08-01

رشته انسان شناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-01-06

رشته برنامه ریزی مالی (افتخارات)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته مدیریت کسب و کار (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-19

تاریخ شروع

2022-06-30

بازگشت به بالا