Master of Business Administration

پرستاری

UIC بارسلونا

UIC بارسلونا

Spain, Catalonia, Sant Cugat del Vallès

ماموریت برنامه پرستاری در UIC بارسلونا بهبود سلامت جامعه ما است. برای این کار شما صلاحیت های بین المللی را از طریق توجه فردی توسعه خواهید داد. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 7260

زبان تحصیل

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-01

تاریخ برگزاری

2022-11-01

درباره این دوره

برنامه درسی مدرک کارشناسی پرستاری در UIC بارسلونا برای آموزش دانش آموزان با استفاده از متدولوژی های آموزشی فعال با تمرکز قوی بر رهبری طراحی شده است. برنامه درسی همچنین به دانش آموزان اجازه می دهد تا از سال اول در امکانات بهداشتی و تعامل با بیماران کار کنند، و یادگیری نظری و عملی خود را در آزمایشگاه های شبیه سازی، همچنین از روز اول تکمیل کنند. اهداف ما بهتوانایی شما برای تبدیل شدن به یک متخصص پرستاری که قادر به ارائه راه حل های کارآمد است اعتقاد داریم.  آموزش ما مبتنی بر هدف است. مدرک کارشناسی پرستاری ارائه خواهد کرد:آگاهی از چگونگی ارزیابی و ارزیابی افراد به صورت جامع. یک فرمان مراقبت از بیمار – که به شما کمک خواهد کرد تا سلامت مطلوب را ترویج، بازگرداندن و حفظ کنید. چشم انداز در هنگام انتخاب و یکپارچه سازی دانش سلامت خود و قضاوت های ارزشی. توانایی شناسایی شرایط بهداشتی تغییر یافته. آگاهی از چگونگی توسعه برنامه هایی با هدف آموزش مردم، خانواده ها و جامعه و ترویج سلامتی. توانایی رسیدگی، تجزیه و تحلیل و انتشار تحقیقات است که دانش و شیوه های مربوط به پرستاری را افزایش می دهد.  فرصت های شغلی شماواجد شرایط برای تبدیل شدن به یک عضو کامل تیم مراقبت های بهداشتی و یا توسعه صلاحیت در مجموعه های دیگر-tings:Public and private hospitalsPublic and private social health centres Mental health facilitiesPrimary care centresHealth centres Health education in primary schoolsTeacher at a vocational مرکز آموزشی (دوره های آموزشی مراقبت های بهداشتی)خانه ها و مراکز مراقبت از کارکنان خانه خوداشتغال برای سالمندان معلولان ذهنی و جسمی پیش-خدمات بیمارستانی واورژانسی پیشگیری از ریسک شغلی انجمن های حرفه ای انجمن های بیمار تأسیسات زندان مدارس پرستاری مبتنی بر دانشگاه 

شامل: زیست شناسی ارتباطات مراقبتی و مدیریت دانش مراقبت عمومی انسان شناسی پرستاری از طریق ساختار تاریخ و عملکرد زبان انگلیسی علمی بدن انسان در پرستاری

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

تکمیل درخواست آنلاین برای پذیرش ارسال مدارک مورد نیاز برای نشستن آزمون ورودی متقاضیان بدون مدرک و یا دیپلم باید در آزمون ورودی عمومی UIC بارسلونا با توجه به پس زمینه خود را با مدارک تحصیلی یا دیپلم ها باید سوابق تحصیلی و اعتبارنامه ارائه دهند یا در یک مصاحبه شخصی شرکت کنند. پردازش هزینهرزرو دوره و سطح ثبت نام از زبان اسپانیایی

رشته های مشابه

رشته علوم دامی - علوم و تاکیدات پیش حرفه ای

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته فیلمنامه نویسی با فیلم، تلویزیون و رادیو (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-12

تاریخ شروع

2023-01-15

رشته سیستم های اطلاعاتی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-15

رشته مطالعات آمریکای لاتین

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-15

رشته مدیریت کسب و کار جهانی (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-12

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته محیط های پایدار ساخته شده - تاکید ساختمان های پایدار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته علوم گیاهی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته تئاتر و آلمانی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-25

تاریخ شروع

2023-01-25

رشته علوم زیست پزشکی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-03-06

تاریخ شروع

2022-11-03

رشته علوم کشاورزی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-17

تاریخ شروع

2022-08-01

بازگشت به بالا