Master of Business Administration

نوروبیولوژی

دانشگاه کرنل

دانشگاه کرنل

United States, New York, Ithaca

الزامات مدرک دکترا شامل حداقل یک ترم تجربه تدریس، یک دوره نظرسنجی در رفتار نوروبیولوژی، و جلسه سالانه کمیته ویژه است. رشته هیچ الزام زبان رسمی ندارد، اما می توان آن را کمیته ویژه دانشجو تحمیل کرد. برنامه نوروبیولوژی توسط دانشگاه کرنل ارائه می شود.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 20016

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-08-26

تاریخ برگزاری

2021-12-01

درباره این دوره

آموزش و پرورش یک هدف یادگیری عمده از برنامه ما این است که قدردانی از دانش از سطوح متعدد تجزیه و تحلیل، در حالی که متخصص در یک یا چند از این زمینه ها (مکانیستی، تکاملی، تطبیقی و تکاملی).  ما ارائه قرار گرفتن در معرض گسترده و پایه برنامه درسی هسته است که به عنوان پایه و اساس برای دوره های تخصصی تر خدمت می کنند، و در نهایت، برای تحقیقات مستقل در آماده سازی برای یک حرفه ای به عنوان یک زیست شناس حرفه ای با طیف وسیعی از گزینه های اشتغال. در حالی که دوره تحصیل هر دانش آموز متناسب با نیازها و پیشینه اوست، دانش آموزان در سراسر برنامه اهداف یادگیری زیادی را در جاده ها به اشتراک خواهند داشت تا خود را به عنوان زیست شناس حرفه ای تثبیت کنند، از جمله:  یادگیری مستقل و تسلط بر ادبیات مناسب در زیر میدان دانش آموز؛ ادغام وضعیت فعلی دانش برای تدوین یک سوال تحقیق لبه برش؛ کسب مهارت های جمع آوری داده ها؛ کسب مهارت های تجزیه و تحلیل مناسب به نتیجه گیری برای بررسی های مناسب طراحی شده؛ توانایی های ارتباطی موثر با استفاده از مهارت های کتبی، گفتاری و ارائه.  برنامه نوروبیولوژی توسط دانشگاه کرنل ارائه می شود.

غلظت ها بر اساس موضوع:نوروبیولوژی عصبی سلولی و مولکولی نوروآناتومی نوروشیمی نورو فارماکولوژی نوروفیزیولوژی فیزیولوژی حسی فیزیولوژی حسی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

توصیه هابیانیه ای ازهدف رونوشتزبان انگلیسی

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا