Master of Business Administration

موسیقی

دانشگاه بنگور

دانشگاه بنگور

United Kingdom, Wales, Bangor

به عنوان یک برنامه تحقیقاتی، این دوره طرح کلی مدولار ندارد. هر دانش آموز نظارت نزدیک بر یک پروژه فردی و اصلی دریافت می کند که این پتانسیل را دارد که سهم جدید و قابل توجهی در این زمینه داشته باشد. برنامه موسیقی در دانشگاه بنگور ارائه می شود.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 17768

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time / Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2021-09-01

تاریخ برگزاری

2021-06-30

درباره این دوره

Research AreasMusic with specialisations in:MusicologyWelsh MusicPerformance. به طور معمول پروژه تحقیقاتی به هر حوزه ای محدود خواهد شد. با این حال اجراکنندگان علاوه بر مطالعات عملی خود (۶۰٪)، یک برنامه مورد توافق از تحقیقات اصلی در مورد مطالعه تاریخی، عمل عملکرد، ویرایش یا تجزیه و تحلیل، با تمرکز بر جنبه های مربوط یا مرکزی به رپرتوار انجام شده (۴۰٪) را دنبال خواهند کرد. به عنوان یک برنامه تحقیقاتی، این دوره طرح کلی مدولار ندارد. هر دانش آموز نظارت نزدیک بر یک پروژه فردی و اصلی دریافت می کند که این پتانسیل را دارد که سهم جدید و قابل توجهی در این زمینه داشته باشد. هر دانشجو دارای یک کمیته نظارتی به رهبری سرپرست اصلی به کمک دو کارمند دیگر با تخصص مربوطه است. دانشجویان پژوهشی جلسات منظمی با سرپرست خود دارند و حق دارند به صورت مناسب با دیگر اعضای کمیته خود مشورت کنند. آن ها همچنین تشویق می شوند که در هر یک از دوره های تحصیل خود گزارش هایی در مورد کار خود در سمینارها و محاوره ارائه دهند. ارزیابی نهایی از طریق معاینه voce زنده باد از طریق یک پانل منصوب خواهد شد. این هیئت متشکل از یک ممتحن داخلی از درون دانشگاه/مدرسه (با اعضای کمیته نظارت یکسان نیست)، یک ممتحن خارجی، که متخصص در این زمینه است، و یک صندلی است. برنامه موسیقی در دانشگاه بنگور ارائه می شود.

تسلیم موسیقی شناسی تاریخی / سرمقاله موسیقی شناسی: پایان نامه 100،000 کلمه یا ترکیب معادل: نمونه کارها از آهنگسازی، متشکل از حدود 120 دقیقه موسیقی (بسته به پیچیدگی)؛ مقاله همراه از 7،000-10،000 کلمات در سبک ، تکنیک و زیبایی شناسی که contextualises عملکرد نمونه کارها را مشاهده کنید : (من) دو رکتال عمومی تمام طول (40-50 دقیقه) و یک سی دی (40-50 دقیقه) ، شامل رپرتوار های مختلف (60٪) ؛ (دوم) پایان نامه در یک منطقه مرتبط (40،000 کلمه) و یا ترکیب طول قابل مقایسه برای ابزار مورد نظر (40٪).

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

مدرک در استاندارد کارشناسی ارشد بریتانیا: به طور معمول مدرک شایستگی یا معادل آن. زبان انگلیسی (برای غیر بومی انگلیسی یا ولزی زبانان): IELTS نتیجه کلی 6.5 بدون نمره فردی پایین تر از 6.0. پیشنهاد یک پروژه، مناسب با مدت زمان و سطح تحصیلی دوره. اجرا کنندگان باید به استماع و یا، متناوبا، ارائه عملکرد ویدئویی ضبط نشده اخیر، شامل رپرتوار متضاد (45-60 دقیقه). ممکن است از موسیقی شناسان و آهنگسازان خواسته شود که نمونه هایی از کار خود را ارائه دهند.

شرایط شروع تحصیل

این دانشگاه در طول سال درخواست ها را خواهد پذیرفت.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا