Master of Business Administration

علوم پزشکی - علوم زیستی، زیست پزشکی و محیط زیست (Hons)

دانشگاه یورک

دانشگاه یورک

United Kingdom, England, York

علم زیست پزشکی در قلب پیشرفت های پزشکی در برخی از مهم ترین بیماری های جهان – از جمله سرطان، دیابت، استرس و طیف وسیعی از شرایط پزشکی دیگر است. برنامه علوم پزشکی – زیست شناسی، زیست پزشکی و علوم زیست محیطی (Hons) توسط دانشگاه یورک ارائه می شود.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 12

هزینه سالانه

EUR 20995

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-18

تاریخ برگزاری

2023-01-15

درباره این دوره

این علوم پزشکی — بیولوژیکی ، زیست پزشکی و علوم زیست محیطی (Hons) برنامه مدرک از دانشگاه یورک به طور خاص برای شما طراحی شده است برای کشف تعدادی از تم های انتخاب خود را. شما یک پروژه تحقیقاتی مستقل اعتباری 40 در دسترس در تعدادی از تم ها از جمله زیست شناسی سرطان (به عنوان نمونه هیپوکسی تومور، میکروفلوئیدیک بافت، اپی ژنتیک و نشانگرهای زیستی)، قلب و عروق (به عنوان نمونه اختلال عملکرد پلاکت، آتروترومبوز و بیماری متابولیک)، میکروبیولوژی (e.ز- بهبود زخم، بازپخش داروهای ضد ویروسی، درمان های بیوفیلم و ویروس شناسی مولکولی) و بیشتر. شما می توانید از انتخاب ماژول های ویژه curated پرداختن به تم های مربوط به سلامت و بیماری انسان تصمیم می گیرید. چگونه این برنامه آموزش تدریسدر داخل بخش در ماژول های موضوعی از طریق ترکیبی از سخنرانی ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی تحویل داده شده است. عملی های آزمایشگاهی نیز پایه مهمی را برای یادگیری فراهم می کنند و در بیشتر ماژول های ما قرار می گیرند. شما همچنین انتظار می رود به انجام یادگیری خود هدایت برای تحکیم یادگیری خود را. 

شامل: ژنتیک انسانی بالینی هماتولوژی بالینی بیوشیمی سلولی آسیب شناسی پزشکی میکروبیولوژی مولکولی و انگل شناسی پزشکی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

شما می توانید پس از موفقیت عبور از سال دوم خود را از MB BS پزشکی و یا مدرک معادل خود را تداخل.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا