Master of Business Administration

ریاضیات

دانشگاه هریوت-وات

دانشگاه هریوت-وات

United Kingdom, Scotland, Edinburgh

The Maxwell Institute for Mathematical Sciences represent a partnership of over 110 academics at the School of Mathematics of University of Edinburgh and the Department of Actuarial Mathematics & آمار و    گروه ریاضی دانشگاه هریوت وات و فراهم می کند محیط فوق العاده ای برای مطالعه ریاضیات دکترا در دانشگاه هریوت وات در تمام زمینه های علوم ریاضی.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 17608

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-14

تاریخ برگزاری

2021-09-21

درباره این دوره

جزئیات محیط غنی مطالعه ریاضیات در دانشگاه هریوت وات شامل یک برنامه سمینار پر جنب و خیز است که تمام زمینه های ریاضیات، تحقیقات عملیاتی و آمار را در بر می گیرد. جلسات، کارگاه ها و کنفرانس های متعددی در طول سال برگزار می شود، هم در دو دانشگاه و هم اغلب به طور مشترک، در مرکز بین المللی علوم ریاضی مستقر در ادینبورگ (لینک خارجی است)

اگر شما علاقه مند به دنبال دکترا عمومی در مدرسه تحصیلات تکمیلی موسسه ماکسول، لطفا نگاهی به لیست پروژه های زیر، گروه بندی شده توسط تم.Actuarial and Financial MathematicsAnalysis & ProbabilityApplied & Computational MathematicsOptimization OR & StatisticsStructure and Symmetry

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

لطفا یک یا چند سرپرست بالقوه از دانشگاه های هریوت وات یا ادینبورگ را انتخاب کنید، به عنوان مثال با جستجو در پروژه های دکترا در ارائه. 

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا