Master of Business Administration

بازاریابی

دانشگاه سوفوکل

دانشگاه سوفوکل

United States, Massachusetts, Boston

در مدرسه کسب و کار دانشگاه سوفوکل ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه برای ایجاد استراتژی های کسب و کار یکپارچه موثر است که شامل بازاریابی، تبلیغات، تحقیقات، و تبلیغات است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 39838

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-01-13

تاریخ برگزاری

2022-12-01

درباره این دوره

شما این گزینه را برای انتخاب یکی از تمرکز بازاریابی زیر را در نظر گرفته شده است؛ با این حال، انتخاب تمرکز بازاریابی لازم نیست— جزئیات بیشتری در کاتالوگ دوره گنجانده شده است. تمرکز بازاریابی برای دانشجویان کارشناسی:Sports MarketingDigital MarketingProduct Innovation & Brand MarketingGlobal MarketingProfessional SellingMarketing majors at دانشگاه سوفوکل که انتخاب می کنند به تخصص در یکی از پنج غلظت مورد نیاز برای تکمیل بازاریابی الزامات عمده؛ MKT 317، MKT 322، MKT 419، و MKT 499، و همچنین دستورالعمل های زیر را برای منطقه مورد علاقه شخصی خود را دنبال کنید.

دوره های شامل:مصرف کننده رفتاربازاریابی تجزیه و تحلیلسیاست های بازاریابی & استراتژی هایبینش مشتری و تصمیم گیری حرفهای فروشیکپارچه بازاریابی ارتباطات جهانی بازاریابی نوآوری اجتماعی برای کارآفرینانجهانی بازاریابی خردهفروشیاستراتژی بازاریابیورزشی زنجیره تامین مدیریتکسب و کار ورزش و رسانه ها

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

مقاله / بیانیه شخصی رسمی رونوشت دبیرستان و یا GED / HiSET نتایج نامه توصیه هزینه درخواست و یا چشم پوشی از هزینه ( هزینه درخواست چشم پوشی اگر شما برای بازدید مجازی یا پردیس می آیند)SAT و یا نمرات ACT

رشته های مشابه

رشته ریاضیات

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته مددکار اجتماعی (آنلاین)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

نامشخص

تاریخ شروع

نامشخص

رشته فیزیک با تاکید مهندسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-01-17

تاریخ شروع

2022-10-15

رشته هنرهای نمایشی (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-19

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته هنرهای زیبا

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-27

تاریخ شروع

2022-12-08

رشته جرم شناسی (هونز)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-12

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته حسابداری و تجزیه و تحلیل داده ها

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته علوم کامپیوتر

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

نامشخص

تاریخ شروع

نامشخص

رشته روانشناسی (هونز)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته مجله روزنامه نگاری و نشر (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-06-30

بازگشت به بالا