Master of Business Administration

بازاریابی (تمرکز بازاریابی ورزشی)

دانشگاه سوفوکل

دانشگاه سوفوکل

United States, Massachusetts, Boston

در مدرسه کسب و کار دانشگاه سوفوکل ، شما یاد می گیرید که چگونه برای ایجاد استراتژی های کسب و کار یکپارچه موثر است که شامل بازاریابی (تمرکز بازاریابی ورزشی)، تبلیغات، تحقیقات، و تبلیغات است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 39838

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-01-13

تاریخ برگزاری

2022-12-01

درباره این دوره

شما این گزینه را برای انتخاب یکی از تمرکز بازاریابی زیر را در نظر گرفته شده است؛ با این حال، انتخاب تمرکز بازاریابی لازم نیست— جزئیات بیشتری در کاتالوگ دوره گنجانده شده است. تمرکز بازاریابی برای دانشجویان کارشناسی:بازاریابی ورزشی بازاریابی دیجیتال محصول نوآوری & برند بازاریابی بازاریابی جهانی بازاریابی حرفه ای فروش بازاریابی (تمرکز بازاریابی ورزشی) رشته در دانشگاه سوفوکل که انتخاب می کنند به تخصص در یکی از پنج غلظت مورد نیاز برای تکمیل بازاریابی الزامات عمده؛ MKT 317، MKT 322، MKT 419، و MKT 499، و همچنین دستورالعمل های زیر را برای منطقه مورد علاقه شخصی خود را دنبال کنید.

دوره های شامل:مصرف کننده رفتاربازاریابی تجزیه و تحلیلسیاست های بازاریابی & استراتژی هایبینش مشتری و تصمیم گیری حرفهای فروشیکپارچه بازاریابی ارتباطات جهانی بازاریابی نوآوری اجتماعی برای کارآفرینانجهانی بازاریابی خردهفروشیاستراتژی بازاریابیورزشی زنجیره تامین مدیریتکسب و کار ورزش و رسانه ها

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

مقاله / بیانیه شخصی رسمی رونوشت دبیرستان و یا GED / HiSET نتایج نامه توصیه هزینه درخواست و یا چشم پوشی از هزینه ( هزینه درخواست چشم پوشی اگر شما برای بازدید مجازی یا پردیس می آیند)SAT و یا نمرات ACT

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا