Master of Business Administration

قانون

دانشگاه والنسیا

دانشگاه والنسیا

Spain, Valencia, Valencia

مدرک حقوق در دانشگاه والنسیا یک آموزش حقوقی اساسی ارائه می دهد که از دو چیز تشکیل شده است: دانش نظری در مورد قانون گذاری؛ و ابزارهای روش شناختی مورد نیاز برای تفسیر و اعمال قانون. هدف اصلی مدرک، تولید حرفه ای هایی است که با توجه به نظام حقوقی تثبیت شده می توانند از حقوق شهروندان در جامعه خود دفاع کنند.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 780

زبان تحصیل

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2021-09-14

تاریخ برگزاری

2021-03-04

درباره این دوره

دانشجویان برنامه حقوق از دانشگاه والنسیا آموزش های خود را با مطالعه یکی از یازده مسیر دانشگاهی که می تواند با توجه به ترجیح انتخاب شود، تکمیل می کنند. هر یک از مسیرهای دانشگاهی شامل ۱۸ اعتبار اختیاری است.  ویژگی های کلیدی شما می توانید موضوع حقوق بشر را به عنوان بخشی از هر یک از مسیرهای دانشگاهی، به عنوان یک موضوع اضافی و یا به عنوان در جایگزینی موضوع دیگری به ارزش همان مقدار از اعتبارات (4.5). شما می توانید با ترکیب مدرک مدیریت و مدیریت کسب و کار و مدرک حقوق؛ یا مدرک حقوق و مدرک علوم مدیریت سیاسی و دولتی؛ یا مدرک حقوق و مدرک جرم شناسی، مدرک دونفره کسب کنید.

دوره ها عبارتند از:قانون مدنی قانون اساسی قانون اکلسیاستی قانون دولت روم تاریخاقتصاد سیاسیقانون

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

پذیرش در برنامه های مدرک رسمی دانشگاه والنسیا رویه ای است که در آن مکان ها هر سال تحصیلی به دانشجویانی که درخواست کرده اند توزیع می شوند و الزامات ورودی را برآورده کرده اند. این فرایند شامل آزمون ها و اعتبارات ورودی دانشگاه و همچنین ارائه درخواست و واگذاری مکان ها است. با توجه به هر فرد’ایستاده دانشگاهی ، نامزدها باید : تصویب امتحانات ورودی مربوطه (PAU Bachillerato ، PAU برای دانش آموزان بیش از 25 ، PAU برای دانش آموزان بیش از 45 ، غیر -معادل آزمون ورودی دانشگاه اتحادیه اروپا)اخذ اعتبارنامه دسترسی (دانش آموزان بالای ۴۰ سال، یا گواهی دبیرستان اتحادیه اروپا). دارای مدارک تحصیلی مناسب (گواهینامه آموزش حرفه ای پیشرفته یا مدرک دانشگاهی) باشد.

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا