Master of Business Administration

مطالعات اسلامی - جنسیت و مطالعات زنان

دانشگاه مک گیل

دانشگاه مک گیل

Canada, Quebec, Québec

 مطالعات اسلامی – گزینه جنسیت و مطالعات زنان در دانشگاه مک گیل یک برنامه بین رشته ای برای دانشجویانی است که مایل به تخصص در مطالعات اسلامی و کسب ۹ اعتبار دوره های آموزشی تأیید شده با تمرکز بر جنسیت و مطالعات زنان، و مسائل در تحقیقات و روش های فمینیستی هستند. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 72

هزینه سالانه

EUR 15135

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-01

تاریخ برگزاری

2022-12-15

درباره این دوره

دانشجویانی که دکترای مطالعات اسلامی را دنبال می کنند – جنسیت و مطالعات زنان در مؤسسه به طور معمول دارای تخصص تحصیلات تکمیلی در علوم انسانی یا اجتماعی، ترجیحاً در مطالعات اسلامی یا مطالعات خاورمیانه هستند. دانش زبان عربی یا فارسی در سطح سال دوم یک دارایی است. برنامه پذیرش در دکترا. برنامه در دانشگاه مک گیل خواهد شد بر اساس نظر کمیته پذیرش اعطا می شود که متقاضی می تواند با موفقیت انجام الزامات دانشگاهی از برنامه در طول زمان مناسب است. جزء زبان مدرک خواستار است؛ دانش آموزان ملزم به داشتن دانش از زبان عربی یا فارسی، زبان اسلامی دوم، و یک تحقیق، معمولاً اروپایی، زبان هستند. موسسه ما در قرار دادن دکترای خود بسیار موفق بوده است. فارغ التحصیلان در مشاغل دانشگاهی برتر در آمریکای شمالی. فارغ التحصیلان موسسه هم اکنون سمت هایی در هاروارد، ییل و پرینستون و همچنین در دانشگاه های پیشرو کانادا دارند. فارغ التحصیلان ما کمک می کنند تا کثرت رویکردها به تمدن اسلامی در اختیار دانشجویان امروز و فردا قرار گیرد.

دوره ها عبارتند از: مواد پژوهشی پایان نامه – مطالعات اسلامی آزمون جامع تئوری ها و روش های پژوهش فمینیستی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

درخواست آنلاین و هزینه درخواسترونوشت نامه توصیه بیانیه شخصی نوشتن نمونه / نمونه کارها سرپرست تحقیق مجوز مطالعه / ویزای دانشجویی

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا