Master of Business Administration

توسعه بین المللی با اقتصاد با یک سال در خارج از کشور

دانشگاه آنگلیای شرقی

دانشگاه آنگلیای شرقی

United Kingdom, England, Norwich

 در توسعه بین المللی با اقتصاد با یک سال برنامه خارج از کشور ارائه شده توسط دانشگاه آنگلیای شرقی شما یاد بگیرند که به طور موثر به سیاست توسعه و عمل کمک کند، به خصوص که در آن اقتصاد تخصص غالب است. شما بررسی خواهید کرد که چگونه این نابرابری ها به وجود می آیند، و همچنین کشف سیاست ها و فرایندهایی که می تواند آنها را کاهش دهد. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 20634

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-25

تاریخ برگزاری

2023-01-26

درباره این دوره

در این  توسعه بین المللی با اقتصاد با یک سال برنامه خارج از کشور ارائه شده توسط دانشگاه آنگلیای شرقی شما توسعه بین المللی در حالی که ایجاد پایه های قوی در اقتصاد خرد و کلان بررسی. شما این توانایی را به دست خواهید آورد که مانند یک اقتصاددان در مورد مسائل مهم جهان فکر کنید، با استفاده از داده ها و آشنا شدن با مدل هایی از نحوه کار جهان. شما اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را مطالعه خواهید کرد. شما همچنین تعاریف توسعه اقتصادی را بررسی خواهید کرد، و رابطه فقر، توسعه اقتصادی و تئوری های تجاری، محرومیت و محرومیت را بررسی خواهید کرد. شما به فرایندهای اقتصادی و گسترده تر اجتماعی-سیاسی می پردازد، رابطه اقتصاد و محیط زیست را در مناطق مختلف جهان بررسی می کنید، و جهانی شدن و اثرات آن را بررسی می کنید. مقصد های شغلی سازمانهای چند جانبهدولت بریتانیا، از جمله در وزارت توسعه بین المللی، بخش بهداشت و درمان و گروه جوامع دولتمحلی سازمان های غیر دولتی شرکت های مشاوره دانشگاه ها

دوره ها عبارتند از:شواهد در توسعه بین المللی و جغرافیا مقدمه ای بر مطالعات توسعه  اقتصاد توسعه ارتباطات بشردوستانهجغرافیای انسانیسیاست توسعه

درخواست سرمایه

 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

 سطح ABB یا BBB با A در پروژه تمدید کارشناسی بین المللی 32 امتیاز اسکاتلندی بالاتر AAABB اسکاتلند پیشرفته بالاتر BCC ایرلندی ترک گواهی  3 موضوع در H2، 3 موضوع در دوره دسترسی H3 تصویب دسترسی به دیپلم HE با تمایز در 30 اعتبارات در سطح 3 و شایستگی در 15 اعتبارات در سطح 3 BTEC DDM. خدمات عمومی BTEC، خدمات یکنواخت BTEC و اداره کسب و کار BTEC را مستثنی می کند. کارشناسی اروپا 75٪

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا