Master of Business Administration

مهندسی اطلاعات

دانشگاه پادوا

دانشگاه پادوا

Italy, Veneto, Padova

دکترا برنامه مهندسی اطلاعات در دانشگاه پادووا یک برنامه 3 ساله با هدف آماده سازی کارشناسان بسیار واجد شرایط در زمینه مهندسی اطلاعات، و به طور دقیق تر در زمینه های الکترونیک، نظریه سیستم و اتوماسیون، مخابرات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی زیستی، Physics and Operation Research applied to Information Engineering. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 376

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2021-10-01

تاریخ برگزاری

2021-06-16

درباره این دوره

تمام رشته های حوزه مهندسی اطلاعات هویت مشترکی دارند که توسط تکنیک ها برای به دست آوردن اطلاعات داده می شود، تکنیک های پردازش سیگنال ها و داده ها، تکنیک های پیشگویی به منظور انتقال آن ها حتی در یک فاصله بسیار بزرگ. محتوای برنامه مهندسی اطلاعات در  دانشگاه پادووا یکی دیگر از دانش های رایج اساسی مهندسی اطلاعات تعریف مدل های مناسب برای سیستم های فیزیکی است، تجزیه و تحلیل، با شبیه سازی، از رفتار چنین سیستم هایی، به منظور پیش بینی عملکرد و نتایج. نتایج به دست آمده توسط شبیه سازی باید با هدف طراحی سیستم های پیچیده در چندین حوزه مختلف بدون ضرورت ساخت نمونه های اولیه که به ندرت بسیار گران قیمت هستند، تفسیر و به درستی تجزیه و تحلیل شود یا تعداد کمی از آن ها مورد نیاز است. در برخی شرایط شبیه سازی اجباری است زیرا انجام اثبات مستقیم درون سیستم بدون اطمینان از اثربخشی آن (برای مثال در سیستم های زیستی یا در سیستم با خطرات زیست محیطی بالا) امکان پذیر نیست. مدل سازی صحیح یک سیستم فیزیکی مهم ترین چیز برای یادگیری است. این نیاز به تکنیک های اساسی و تجربه است که با پیروی از دوره های خاص و انجام فعالیت های تحقیقاتی در آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه مهندسی اطلاعات، همکاری با محققان متخصص به دست خواهد آورد. این مدرسه در دو بخش ایندیریزی (بخش) سازماندهی شده است که در آن دانش آموزان در حال انجام تحقیقات در مورد موضوعات خاص هستند: علوم و فناوری های اطلاعات و ارتباطات مهندسی زیستی (I.C.T.)

دوره ها عبارتند از:آشنایی با کوانتوم اپتیکیادگیری ماشین بیز  الگوریتم های پیشرفته و ساختار داده ها برای تجزیه و تحلیل توالی مکانیک سیالات برای ارزیابی عملکردی دستگاه های قلبی عروقی تجزیه و تحلیل عملکردی کاربردی و یادگیری ماشینمغز-رابط کامپیوتر برای رباتیک های عصبیاجتماعی 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

هر کسی که موارد زیر را در اختیار داشته باشد، بدون در نظر گرفتن ملیت، ممکن است برای شرکت در روند انتخاب اعمال شود:  دیپلم دی لورا (  رژیم پیش از اصلاحات)؛ متخصص لورا/ماگیگرال (  رژیم پس از اصلاحات)؛مدارک تحصیلی سطح دوم اعطا شده توسط AFAM (آموزش عالی در هنر و موسیقی) موسسات.  

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا