Master of Business Administration

(Hons) مدیریت بهداشت و درمان

دانشگاه اسک آنلاین

دانشگاه اسک آنلاین

United Kingdom, England, Colchester

آیا شما به دنبال آن گام اول به سمت یک حرفه ای در مدیریت بهداشت و درمان؟ آیا شیفته رشته های بهداشت و کسب و کار هستید؟ آنلاین (Hons) دوره مدیریت بهداشت و درمان از دانشگاه اسک آنلاین فراهم می کند یک فرصت منحصر به فرد برای کشف طیف وسیعی از ماژول های حرفه ای متمرکز بر هر دو زمینه.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 5306

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-01-11

تاریخ برگزاری

2023-01-06

درباره این دوره

در زمینه همیشه چالش برانگیز بهداشت و درمان، این برنامه پیشرفته به شما این فرصت را می دهد تا دانش خود را گسترش و حرکت به رهبری. این دوره تضمین می کند که شما به دست آوردن درک از چالش های مواجه شده توسط متخصصان بهداشت و درمان, در حالی که همچنین به دست آوردن مهارت های مدیریت است که شما را تجهیز به پیشرفت حرفه ای خود را به سطح بعدی. در طول دوره مدیریت بهداشت و درمان (Hons) از دانشگاه اسک آنلاین شما مسئولیت اجتماعی، سیاست ها و پایداری در هر دو بهداشت و درمان و مدیریت بهداشت و درمان کشف. در طول این دوره، شما طیف گسترده ای از موضوعات از جمله:جنبه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی بهبود بهداشت و درمان را بررسی خواهید کرد. درک اهمیت، دامنه و اهمیت فرایند استراتژیک کسب و کار اعمال شده برای سازمان ها. درک طیف وسیعی از بیماری ها از دیدگاه علمی. توزیع جهانی بیماری های کلیدی و علل آنها. بررسی عواملی که نتایج سلامت سطح فردی، گروهی و جمعیتی را تعیین می کنند. تئوری ها و مفاهیم مورد استفاده برای مدیریت پروژه موثر است. در نهایت، در پایان نامه مدیریت بهداشت و درمان شما این فرصت را خواهید داشت که یک پروژه تحقیقاتی را در مورد یک موضوع مرتبط با سلامت طراحی، توسعه و آماده سازی کنید که مورد علاقه شماست. آینده شما با مدرک مدیریت بهداشت و درمان ما، شما قادر خواهید بود برای پیشرفت در طیف گسترده ای از بهداشت و درمان و محیط های مدیریت مرتبط. شما ممکن  است بخواهید مشاغلی را در خدمات بهداشتی عمومی، خصوصی یا جامعه در سطح جهانی در نظر بگیرید؛ یا می توانید شغل خود را در زمینه های مدیریتی مختلفی مانند بیمارستان، پروژه یا مدیریت برنامه بسازید. مهارت ها و دانش به دست آمده از مطالعه برنامه ما نیز به شدت پس از کارفرمایان از طیف گسترده ای از مشاغل در کسب و کار و سلامت به دنبال.

دوره ها عبارتند از:Health Management Global Health Business and Management Skills Finance Human Resource Management Health, Society & سیاست عمومی توسعه شخصی و حرفه ای

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

به منظور برآورده کردن شرایط مسیر ورود دانشگاهی برای کارشناسی ما (Hons) مدیریت بهداشت و درمان، شما باید مدارک زیر را به عنوان حداقل:سه A-سطوح و یا معادل به منظور برآورده کردن تجربه کار ورود به مسیر مورد نیاز برای کارشناسی ما (Hons) مدیریت بهداشت و درمان، شما باید معیارهای زیر را برآورده:GCSE ریاضی و انگلیسی در درجه C یا بالاتر، و یا معادل سه سال’ تجربه کاری مربوطه 

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا