Master of Business Administration

علوم سلامت

دانشگاه پیس

دانشگاه پیس

United States, New York, New York City

بخشی از تمرکز هیجان انگیز و در حال تحول بر بهداشت و درمان جمعیت باشید. درک تعیین کننده های  رفتاری، زمینه ای، و اجتماعی که جامعه و سلامت جهانی را با کمک برنامه علوم بهداشتی از دانشگاه پیس تحت تاثیر قرار می دهند.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 46513

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-06

تاریخ برگزاری

2023-02-15

درباره این دوره

انتخاب از سه آهنگ عمومی، پیش پرستاری، یا دستیار پیش پزشک و شرکت در زمینه های تمرکز در بهداشت جهانی و / یا سیاست سلامت و وکالت. فارغ التحصیل آماده برای ایجاد تفاوت. کاوش در امکانات! گزینه های دوره بین رشته ای است که ارائه دامنه گسترده ای از بهداشت و درمان هر دو در سطح ملی و جهانی است. آماده سازی پیش حرفه ای برای برنامه های پزشک پس از لیسانس مانند پرستاری شتاب دار، دستیار پزشک، درمان فیزیکی، OT، تغذیه و رژیم غذایی، و بیشتر. سال ارشد دست در تجربه میدان با گزینه های در تحقیقات بهداشت و درمان و یا کارآموزی منطقه. فارغ التحصیلان حرفه ای از برنامه علوم سلامت از دانشگاه پیس در رفتن به تحقق مشاغل به عنوان مدیران بهداشت و درمان، مربیان، و متخصصان بهداشت و درمان در انواع تنظیمات بهداشت و درمان، از جمله بیمارستان ها، شیوه های پزشک، و مراکز بهداشت و درمان جامعه است.  دانشجویان ما توسط معتبرترین بیمارستان ها و مراکز درمانی استخدام می شوند، از جمله مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ، بیمارستان نیویورک-پرسبیترین، مرکز پزشکی مونته فیوره، و همچنین سازمان های دولتی و جامعه، و سازمان های بهداشت جهانی و بشردوستانه

دوره ها عبارتند از: ارتقاء سلامت اخلاق مراقبت های بهداشتی و مراقبت های بهداشتی پیشگیری از بیماری برای جمعیت های متنوع انفورماتیک سلامت و بهداشت از راه دور سیاست مراقبت های بهداشتی ژنتیک در اپیدمیولوژی مراقبت های بهداشتی و سابقه عمل مبتنی بر شواهد سیستم های مراقبت های بهداشتی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

Application & FeeIdentificationLetters of Recommendation – Two letters of recommendation from a teacher or counselor who knows you well and cantest to your academic potential and personal characteristics.  مقاله نوشته شده / بیانیه شخصی — یک مقاله / بیانیه شخصی ، حدود 250-650 کلمات در طول ، که کمیته پذیرش در بررسی درخواست شما کمک کند.  مقاله / بیانیه شخصی شما ارسال باید تنها از کار اصلی خود را تشکیل می شود. نمرات رسمی آزمون – نمرات رسمی آزمون و سایر مواد آموزشی باید مستقیماً از مرجع یا موسسه آزمون ارسال شود. رونوشت رسمی – رونوشت رسمی، دیپلم، و ترک نمرات امتحانات از مدارس متوسطه و پس از متوسطه (به انگلیسی). 

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا