Master of Business Administration

مدیریت صنعت مد

دانشگاه یک کورونیا - پردیس صنعتی

دانشگاه یک کورونیا - پردیس صنعتی

Spain, Galicia, A Coruña

اگر شما با هدف متعهد به چشم انداز اخلاقی و ارزش است که صنعت مد و شرکت های آن باید بر استراحت، این برنامه مدیریت صنعت مد از دانشگاه Coruña برای شما است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 740

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-05

تاریخ برگزاری

2023-06-12

درباره این دوره

مطالعات زنجیره ارزشبر گسترش دانش دانش آموزان و کسب مهارت در زنجیره ارزش صنعت مد متمرکز شده است. چشم انداز جهانی از بخشمد برنامه مدیریت صنعت مد از دانشگاه Coruñبه مسائل مربوط به طراحی، مدیریت، مهندسی فرایند، سیستم های اطلاعاتی و پایداری با هدف تخصصی کردن متخصصان آینده که شرکت ها را در بخش مد در رشد مداوم مدیریت می کنند، پرداخته خواهد شد. صدور گواهینامه انگلیسیگواهینامه رسمی سطح B1 انگلیسی برای پیوستن به مدرک لازم خواهد بود. همکاری با شرکت های مدکارآموزی در شرکت های مد هم ملی و هم بین المللی برای تکمیل مدرک انجام خواهد شد. صلاحیت برنامه مطالعه برای به دست آوردن دانش اساسی از مدیریت یک شرکت نساجی / مد در سطح استراتژیک، عملیاتی و کاربردی برای دانستن جنبه های محیط زیست است که شکل تکامل صنعت مد و شرکت های آن، با تمرکز خاص بر تاثیر روندهای اقتصادی و حقوقی برای توسعه رقابت برای روابط بین افراد و تعامل با ذینفعان خارجی و داخلی (مشتریان، تامین کنندگان، رسانه ها، شرکا…)برای تسلط بر مبانی طراحی به طور کلی و طراحی مد به طور خاص، و قاب آنها را در زمینه تاریخی خود، هر دو خاص و عمومی برای توسعه مهارت های لازم برای تولید ایده های خلاق و نوآورانه به دانستن و دانستن چگونگی استفاده از ابزار لازم برای پیاده سازی، مفهوم سازی و راه اندازی مجموعه ها برای دانستن واقعیت و شرایط اجتماعی که مد را تحت تاثیر قرار, با چشم انداز توسعه تاریخی خود را قادر به طراحی و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی کارآمد از دانش محیط اجتماعی, با تمرکز بر ارتباطات و توزیع: پیام ها، رسانه ها، کانال ها، روابط مشتری و غیره. برای تسلط بر فرایند لجستیک یک شرکت مد از دیدگاه جهانی، از تدارکات گرفته تا تولید و حمل و نقل، با تمرکز ویژه بر فرایندهای معمولی صنعت نساجی: انتخاب مواد و پارچه ها، الگوسازی، ساخت و غیره.

دوره های شامل: هنر و مد تاریخ انسان شناسی لباس و مد طراحی و بیان گرافیک: برنامه های کاربردی مد روند جهانی در مد: تحول دیجیتال و پایداری 2 nd four-ماه دورهجنبه های حقوقی مد

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

دبیرستان ترک صلاحیت برای اعتبار سنجی مدارک کارشناسی از این دبیرستان ترک صلاحیت توسط وزارت آموزش و پرورشاعتبار UNED

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا