Master of Business Administration

مطالعات آموزشی: تخصص در رهبری آموزشی و آموزش عالی

دانشگاه نبراسکا-لینکلن

دانشگاه نبراسکا-لینکلن

United States, Nebraska, Lincoln

مطالعات آموزشی : تخصص در برنامه رهبری آموزشی و آموزش عالی در دانشگاه نبراسکا-لینکلن آمادگی تحصیلی و توسعه حرفه ای را برای افراد علاقه مند به مطالعه رهبری آموزشی و آموزش عالی یا کسانی که آرزوی سمت های رهبری در سازمان های آموزشی را دارند، فراهم می کند.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 20817

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-01

تاریخ برگزاری

2022-01-15

درباره این دوره

برنامه مطالعات آموزشی: تخصص در رهبری آموزشی و برنامه آموزش عالی در دانشگاه نبراسکا-لینکلن منجر به صدور گواهینامه سرپرست نمی شود.  برای صدور گواهینامه سرپرست، به جای آن به "اداره آموزشی (UNL-UNK) (EDD)" یا "اداره آموزشی (UNL-UNO) (EDD)" اعمال می شود.

دوره ها عبارتند از: مسائل اداری در آموزش عالی اداره کالج جامعه از برنامه های آموزشی آموزش عالی استادی آمریکایی: چشم انداز اداری مسائل جهانی در بالاتر آموزش برنامهریزی استراتژیک آموزش ویادگیری در جامعه کالج نیروی کار، اقتصادی ، و جامعه سمینار توسعه در توسعه دانش آموزان کالج

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

بیانیه شخصی:  بیانیه شما باید به سه حوزه زیر مقاله بپردازد:  توصیف آنچه شما به عنوان یک فشار چالش آموزشی و یا فرصت، چرا این چالش / فرصت مهم است به آدرس، و چگونه شما ممکن است آن را از طریق مطالعات دکترا و / یا کار پایان نامه خود را آدرس. رزومه / CV2 نوشتن نمونه3 نامه توصیه

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا