Master of Business Administration

اقتصاد

دانشگاه جانز هاپکینز

دانشگاه جانز هاپکینز

United States, Maryland, Baltimore

برنامه سخت گیرانه اقتصاد دکترا در دانشگاه جانز هاپکینز جزو بهترین های کشور است. با دانشکده در سطح جهانی، توجه فردی، و کلاس های کوچک، برنامه دکترا محور گروه اقتصاد است. از تجزیه و تحلیل مالی گرفته تا تحقیقات کاربردی، دانشجویان آمادگی خوبی برای رهبر شدن در این زمینه دارند.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 24

هزینه سالانه

EUR 60144

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-08-31

تاریخ برگزاری

2022-01-15

درباره این دوره

بخش اقتصاد در دانشگاه جانز هاپکینز به حفظ هسته های تحقیقاتی و تدریس قوی در اقتصاد خرد کاربردی، نظریه اقتصادی، اقتصاد کلان، و اقتصادسنجی اختصاص دارد.  اعضای هیئت علمی در رشته های خود متخصص هستند و فعالانه در سمینارهای نظارت و تحقیقات پایان نامه شرکت دارند. پیامدهای یادگیری تفاوت منحصر به فرد هاپکینز تعامل مستقیم و دانشجویان توجه یک به یک از دانشکده دریافت می کنند. چنین توجه هایی درب فرصت های بی شمار را برای دانش آموزان باز می کند تا تحقیقات پیشگامانه ای انجام دهند، تئوری های پیچیده اقتصادی را به کار گیرند و تحلیل ها و پیش بینی های مالی تحصیل کرده ای انجام دهند. دانش آموزان دو سال البته کار می کنند. سال اول شامل دو ترم هر یک از نظریه اقتصاد خرد، نظریه اقتصاد کلان، و روش های ریاضی، و دوره های یک ترم در آمار و اقتصادسنجی است. در سال دوم، دانش آموزان انتخاب کننده – چهار نفر در ترم پاییز و سه نفر در ترم بهار. دانشجویان همچنین ممکن است دوره های مربوطه را در بخش های مرتبط مانند ریاضیات، علوم ریاضی، علوم سیاسی، و بهداشت عمومی شرکت کنند. 

دوره ها شامل:نظریه تعادل عمومی مصرف کننده و نظریه تولید کننده نظریه اقتصاد خرد نظریه اقتصاد کلان  نظریه بازیاقتصاد اقتصاداطلاعاتاستنباط آماری

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

CVسابقه تحصیلیرونوشت های غیر رسمی از تمام کالج های قبلی و دانشگاه مطالعه حداقل دو نامه توصیه

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا