Master of Business Administration

رسانه های دیجیتال

دانشگاه پورتو

دانشگاه پورتو

Portugal, Porto, Porto

رسانه دیجیتال از دانشگاه پورتو یک  برنامه مشترک بین دانشگاه پورتو و دانشگاه جدید لیسبون است. با حمایت دانشگاه تگزاس در آستین، با هدف آموزش های تخصصی در رسانه های دیجیتال.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 3500

زبان تحصیل

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2021-09-12

تاریخ برگزاری

2021-08-05

درباره این دوره

رسانه های دیجیتال از دانشگاه پورتو با هدف آموزش محققان، معلمان دانشگاه و رهبران نوآوری در زمینه های اساسی و کاربردی مرتبط با رسانه های دیجیتال است. دانشجویان در رسانه های دیجیتال از دانشگاه پورتو دانش در:Videogames، محتوای تعاملی در وب، تلویزیون تعاملی، ویدیو در تقاضا به دست آورید،  نرم افزار جدید آموزشی با تاثیر بالا در میان نسل های جوان ظاهر اطلاعات، بازاریابی و محتوای اوقات فراغت در دستگاه های تلفن همراه، 

دوره ها عبارتند از:تاریخچه نظریهارتباطات و روند رسانه های دیجیتال آزمایشگاه رسانهفناوری های رسانهای روش های تحقیق

درخواست سرمایه

 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

سند شناسایی (کارت شهروند / کارت شناسایی / گذرنامه)  و یا اعلامیه حاوی گواهی فارغ التحصیلی داده های شناسایی در مورد مدرک آموزش عالی  گواهی (رونوشت) از موسسه آموزش عالی لیست واحدهای برنامه درسی که در آن شما نمره قبولی، نشان می دهد رژیم (ترم / سال) و تعداد واحدهای اعتباری / ECTS. برنامه درسی vitae نامه انگیزه؛ اطلاعات مربوط به سرپرست؛ نامه های توصیه؛ عکس (اختیاری)

شرایط پرداخت

دانشجویان تحت پوشش وضعیت بین المللی دانشجویی (CPLP) – 2.750,00 €

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا