Master of Business Administration
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 21494

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time / Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-14

تاریخ برگزاری

2023-01-01

درباره این دوره

برنامه عربستان سعودی اعضای زن کارکنان دانشگاهی در برخی از دانشگاه های عربستان سعودی ممکن است واجد شرایط درخواست ورود دکترا تحت برنامه نظارت مشترک خارجی ما باشند. این اجازه می دهد تا برای مطالعه در عربستان سعودی با بازدید های دانشجویی گاه به گاه به Strathclyde صورت می گیرد. در درجه اول، متقاضیان آینده نگر باید با مدیران برنامه نظارت مشترک خارجی در موسسه خانگی خود تماس بگیرید از آنجا که حمایت از دانشگاه محلی مورد نیاز است. گواهی تحصیلات تکمیلی در توسعه حرفه ای محقق (PG Cert RPD)   برنامه به عنوان بخشی از شما برنامه علوم کامپیوتر و اطلاعات در دانشگاه Strathclyde، شما’در گواهینامه تحصیلات تکمیلی در توسعه حرفه ای محقق (PG Cert RPD) ثبت نام خواهد شد. این گواهی برای حمایت از شما با تحقیقات خود طراحی شده است و به شما پاداش کارهایی را می دهد که شما به عنوان یک دانشجوی پژوهشی در اینجا انجام خواهید داد. آن را’ به شما کمک خواهد کرد که بهبود مهارت های مهم برای توسعه حرفه ای و اشتغال:دانش و توانایی های فکری برای انجام تحقیقات خود را ویژگی های شخصی برای موفقیت در تحقیقات خود و انتخاب حرفه ای استانداردها، الزامات و رفتار یک محقق حرفه ای در نظم و انضباط خود را کار با دیگران و برقراری ارتباط تاثیر تحقیقات خود را به طیف گسترده ای از مخاطبان همه شما باید انجام دهید این است که برنامه ریزی این فعالیت ها در کنار دکترا خود را، مستند سازی و منعکس کردن سفر خود را به موفقیت در طول راه.

You can study either option in any of our eight research groups:CombinatoricsComputer SecurityDigital Health & Wellness GroupStrathclyde iSchool Research GroupMathematically Structured ProgrammingThe Mobiquitous LabSimilarity & Metric SearchSoftware Systems

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

ما به دنبال مدرک اول یا 2:1 افتخارات بریتانیا، یا معادل خارج از کشور، در یک رشته علوم کامپیوتر از یک موسسه دانشگاهی به رسمیت شناخته شده است. در طول برنامه شما’ برای موارد زیر خواسته می شود: جزئیات تماس کامل خود را رونوشت و گواهی از تمام مدارک اثبات زبان انگلیسی در صورتی که زبان انگلیسی زبان اول خود را دو مرجع نیست، یکی از آنها باید بودجه دانشگاهی و یا بورسیه پیشنهاد تحقیقات اطلاعات از 250-1،000 کلمات در طول ، جزئیات منطقه موضوع و موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با پر کردن این جزئیات به طور کامل که ممکن است، شما هر گونه تاخیر به درخواست خود را که توسط دانشگاه پردازش اجتناب کنید.

شرایط تحصیل

شما می توانید یک MPhil در طول یک سال و یا دکترا در طول سه سال در اینجا در اسکاتلند مطالعه.

شرایط شروع تحصیل

شما می توانید در هر نقطه از سال برای دریافت مدرک تحصیلات تکمیلی تحقیق درخواست کنید.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا