Master of Business Administration

ارتباطات

دانشگاه سنت لوئیس مادرید

دانشگاه سنت لوئیس مادرید

Spain, Madrid, Madrid

در دنیای امروز اشباع رسانه ها، تغییر تکنولوژیک و جهانی شدن، مطالعه ارتباطات در دانشگاه سنت لوئیس مادرید مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در زندگی دانشگاهی، حرفه ای و شخصی شما را تیز می کند.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 23300

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-01

تاریخ برگزاری

2022-08-01

درباره این دوره

در دانشگاه سنت لوئیس مادرید، آنها از نظر انعطاف پذیر بودن و انطباق با جهان آنطور که هست فکر نمی کنند؛ ما به دنبال آموزش دانشجویانی هستیم که جهان را دوباره برای بهتر طراحی خواهند کرد تا آب و هوای شرایط فعلی آن. Major in CommunicationComposing an email. رمزگشایی ژست های کسی بر سر ناهار. صحبت کردن در تلفن (در حالی که با احتیاط تماشای یوتیوب). خواندن روزنامه و تعجب از اینکه چگونه و چرا نشان دهنده و تحریف دنیایی است که پوشش می دهد. يه عکس رو تعمق ميکنم. تصمیم گیری در مورد اینکه چه زمانی و چگونه یک راز را بگوییم. اگر این ها و دیگر شیوه های مربوط به ارتباطات کاری هستند که شما مرتباً انجام می دهید و شیفتگی بی پایانی را تحریک می کنید، پس برنامه ما در ارتباطات برای شماست. این دانشکده به عمیق تر کردن درک و امکانات شما در یک محیط دانشگاهی به شدت متقابل انضباطی، از نظر اجتماعی آگاهانه اختصاص داده شده است. رشته کارشناسی ارتباطات یک آموزش جامع و متمرکز بین المللی در ارتباطات را در یک میلیو فوق العاده متنوع در اختیار دانشجویان قرار می دهد. اعضای هیئت علمی یک رویکرد ترکیبی به نظریه و کاربرد وضع می کنند که بر کنجکاوی فکری به خاطر خودش تأکید دارد در حالی که مهارت های مفیدی را کشت می کند. کارآموزی و مشاغل واجد شرایط دانش آموزان ارتباطات ممکن است انتخاب کنید برای کسب درآمد تا سه اعتبار نسبت به مدرک خود را با انجام کارآموزی. این دانش آموزان یاد می گیرند که مهارت هایی را که مطالعه می کنند پیاده سازی کنند در حالی که تجربه حرفه ای ارزشمندی در شرکت ها و غیرانتفاعی ها در مادرید کسب می کنند.

دوره ها عبارتند از:ارتباطات انسانی و فرهنگ عمومی صحبت کردن نظریه ارتباطات رسانه ها و روزنامه نگاری جامعه: اخبار نوشتنارتباطات سیاسی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

برای پذیرفته شدن در رشته اصلی، شما باید حداقل 2.00 متوسط تجمعی و تکمیل اعلام فرم عمده، موجود در دفتر ثبت نام داشته باشد. پس از پذیرش برنامه، به شما یک مشاور دپارتمان اختصاص داده می شود. به عنوان بخشی از برنامه آنلاین، از شما خواسته خواهد شد که مقاله ای ۵۰۰ کلمه ای در مورد موضوعی بنویسید که بر روی برنامه آنلاین نشان داده شده است. رونوشت های رسمی دبیرستان یا سوابق دانشگاهی الزامات زبان انگلیسی: انگلیسی زبانان غیر بومی که بیش از چهار سال ۱۰۰٪ به زبان انگلیسی تحصیل نکرده اند باید مدرک زبان انگلیسی دانشگاهی در سطح دانشگاهی را ارسال کنند تا در دوره مناسب قرار گیرند. شما ممکن است تصمیم به ارسال نمرات SAT یا ACT یا نه. موارد اضافی برای در نظر گرفتن:نامه های توصیهCV/Résuméمصاحبه پذیرش

رشته های مشابه

رشته موسیقی (گزینه مطالعات جاز)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-01-17

تاریخ شروع

2022-10-15

رشته تربیت بدنی با ریاضیات

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-12

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مطالعات بین المللی و جهانی - مطالعات اروپا

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-08-01

رشته تکنسین محیط زیست

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته مدیریت بین المللی کسب و کار و آلمانی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-25

تاریخ شروع

2023-01-25

رشته تربیت بدنی و بهداشت

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته سیاست، فلسفه و جامعه - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته (Hons) قانون با جرم شناسی (آنلاین)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته بهداشت و درمان و مراقبت های اجتماعی (بالا به بالا) (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-07-04

رشته بنیادهای پلیس

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-01-09

تاریخ شروع

2022-10-21

بازگشت به بالا