Master of Business Administration
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 4000

زبان تحصیل

Slovenian

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2021-10-01

تاریخ برگزاری

2021-09-06

درباره این دوره

آموزش وپرورش برنامه مطالعه بر اساس مهارت های aquired در طول برنامه مطالعه چرخه 2 و جدید در-دانش عمق شیمی پایه و (بیو) مهندسی شیمی، اجازه می دهد فارغ التحصیلان پیاده سازی جامع و مدیریت از پر تقاضاترین پروژه های تحقیق و توسعه در صنایع و همچنین در امکانات تحقیق و توسعه است. بر اساس استفاده از رویکرد سیستمی به طراحی و سنتز مشکلات پیچیده صنعتی و اساسی با بهره گیری از پیشرفته ترین متدولوژی های تحلیلی و مصنوعی ساخته شده است.  تمرکز مطالعات دکتری در توسعه مهارت های پژوهشی و در توسعه توانایی تفسیر نتایج نهفته است، در حالی که مهم ترین هدف، تخریب توانایی ها برای برنامه ریزی تحقیقاتی فردی است، سازمان کار تحقیقاتی و ترسیم نتیجه گیری مناسب. ساختار برنامه مطالعه دکتری شیمی و مهندسی شیمی دانشجویان را در سال اول مطالعات قادر می سازد تا بین دو گزینه مطالعه انتخاب کنند: شیمی و مهندسی شیمی. هر گزینه شامل برخی از دوره های اجباری با تأکید خاص بر جهت گیری مورد نظر به سمت شیمی یا مهندسی شیمی است.

دوره ها عبارتند از:  طراحی (بیو)سیستم های راکتور (6)طراحی فرآیند دقیق (6)پر فشار و دیگر فرایندهای جداسازی پیشرفته (6)ریاضیات کاربردی (6)طراحی محصول (6)سنتز سیستم (6)

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا