Master of Business Administration

مهندسی شیمی

دانشگاه یوتا

دانشگاه یوتا

United States, Utah, Salt Lake City

درجه دکتر فلسفه (دکترا) در مهندسی شیمی در دانشگاه یوتا نشان دهنده دستاورد علمی نشان داده شده توسط تحقیقات مستقل است. یک نامزد دکترا باید بتواند صلاحیت خود را در موضوع رشته اش نشان دهد. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 60

هزینه سالانه

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2021-08-23

تاریخ برگزاری

2021-04-01

درباره این دوره

از اهمیت عمده ای که برای مدرک دکترای مهندسی شیمی در دانشگاه یوتا دارد، تحقیقات، انتشار دانشجو در مجلات داوری همتا، و پایان نامه است که باید سهم جدید و قابل توجهی در دانش در رشته دانشجو داشته باشد.     موضوع فکری و خلاق ارائه شده در پایان نامه باید با استانداردهای گروه و دانشگاه مطابقت داشته باشد. به طور معمول، تکمیل موفقیت آمیز مدرک دکترا نیاز به پنج سال برای ورود دانش آموزان به برنامه با مدرک لیسانس دارد. حداکثر زمان مجاز برای تکمیل مدرک دکترا هفت سال است. نتایج یادگیری موضوع فکری و خلاق ارائه شده در پایان نامه باید استانداردهای گروه و دانشگاه را برآورده کند. به طور معمول، تکمیل موفقیت آمیز مدرک دکترا نیاز به پنج سال برای ورود دانش آموزان به برنامه با مدرک لیسانس دارد. حداکثر زمان مجاز برای تکمیل مدرک دکترا هفت سال است.

دوره ها عبارتند از: مکانیک سیالاتمهندسی واکنش شیمیایی چند همراه انتقال جرم ترمودینامیک

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

مدرک کارشناسی از یک دانشگاه معتبر (ترجیحاً مدرک مهندسی؛ به مدیر مطالعات تحصیلات تکمیلی برای کسب اطلاعات در مورد درخواست با مدرک کارشناسی غیر مهندسی)حداقل ۳ نگاه کنید.0 تجمعی در مقطع کارشناسی نمره متوسط حداقل نمره تافل 550 (مبتنی بر کاغذ)، 80 (مبتنی بر اینترنت) و یا حداقل نمره IELTS 6.5 برای دانشجویان بین المللی GRE (حداقل نمره 155 در بخش کمی)3 نامه توصیه بیانیه شخصی از اهداف تحصیلی / هدف 

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا