Master of Business Administration

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آ کورونیا

دانشگاه آ کورونیا

Spain, Galicia, A Coruña

مدرک مدیریت بازرگانی که در دانشکده اقتصاد و کسب و کار دانشگاه A Coruña تدریس می شود، آموزش محکمی را در مدیریت کسب و کار جهت دار تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری از سمت های مدیریتی در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 913

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-05

تاریخ برگزاری

2022-06-29

درباره این دوره

ویژگی های مدرک مدیریت کسب و کار در دانشگاه A Coruña ترکیبی از موضوعات اساسی، اجباری و بهینه تا رسیدن به 240 ECTS در زمینه های تکنیک های ابزاری (ریاضی، آماری، اقتصادسنجی، و غیره.)، آموزش اقتصادی (نظریه اقتصاد خرد و کلان، ساختار اقتصادی، تاریخ اقتصادی و غیره)، آموزش حقوقی و اجتماعی (حقوق، جامعه شناسی و غیره) و آموزش کسب و کار (سازمان، بازاریابی، امور مالی، مالیات، مدیریت و استراتژی). 

دوره ها عبارتند از:   اصول تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد از عملیات مالی جهان و اقتصاد اسپانیا اقتصاد خرد: بازارها و رقابت پذیری  مدیریت حسابداریبرنامه ریزی مالی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

دبیرستان ترک صلاحیت برای اعتبار سنجی مدارک کارشناسی از این دبیرستان ترک صلاحیت توسط وزارت آموزش و پرورش اعتبار UNED درخواست اعتبار نامه UNED.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا