Master of Business Administration

علوم زیست پزشکی

دانشگاه بارسلونا

دانشگاه بارسلونا

Spain, Catalonia, Barcelona

مدرک کارشناسی علوم زیست پزشکی در دانشگاه بارسلونا ارائه می شود. زیست پزشکی رشته علوم تجربی است که در سال های اخیر بیشترین رشد را داشته است. این انقلاب واقعی با تلاش های اصلی در انتقال دانش از تحقیقات خالص به کاربردهای ملموس برای بهبود سلامت عمومی ایجاد کرده است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 5400

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-12

تاریخ برگزاری

2022-09-28

درباره این دوره

مقدمهکارشناسی علوم زیست پزشکی دانشگاه بارسلونا دانش آموزان را قادر می سازد تا درک عمیقی از ساختار و عملکرد بدن انسان به دست آورند و به ویژه بر عوامل تعیین کننده سلامت و بیماری از جمله عوامل ژنتیکی و محیطی تمرکز کنند. زیست پزشکی سریع ترین حوزه در حال رشد علوم تجربی است و در سال های اخیر شاهد تغییرات انقلابی بوده است، با تمرکز فزاینده بر ترجمه دانش پایه به کاربردهای خاص برای بهبود سلامت عمومی. برنامه درسی دوره ترکیبی از محتوای متقابل انضباطی از ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی، فیزیولوژی، زیست شناسی سلولی و آمار برای ارائه درک جهانی از علل بیماری و ابزارهای موجود برای تجزیه و تحلیل، تشخیص و درمان است. دانش آموزان جنبه های مختلف با ارتباط بالینی، از سطح مولکولی، سلولی و فیزیولوژیکی گرفته تا مطالعات جمعیتی را بررسی خواهند کرد. فرصت های شغلیکارآموزی زیست شناسی. تشخيص آزمايشگاهي . صنعت داروسازی از جمله توسعه دارو و تولید واکسیناسیون و آزمایش های تشخیصی. صنعت آگروفود از جمله تولید غذاهای ایمن در حوزه سلامت است. صنعت دامپزشکی از جمله توسعه دارو و تولید واکسیناسیون و آزمایش های تشخیصی. بیوتکنولوژی. محصولات و تجهیزات آزمایشگاهی زیست پزشکی. تحقیقات زیست پزشکی. بهداشت عمومي . نظارت بر سلامت . کنترل مصرف مواد مخدر . خدمات بخش خصوصی و مشاوره در محصولات مورد استفاده برای تشخیص و تحقیقات زیست پزشکی.

دوره ها عبارتند از:ژنتیک بیوشیمیمیکروبیولوژی فیزیولوژی سلول زیست شناسی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

دانشجویانی که کارشناسی بین المللی یا کارشناسی اروپایی دارند و دانشجویانی از سیستم های آموزش و پرورش در ایالت هایی که عضو اتحادیه اروپا هستند یا اسپانیا با آن ها توافقنامه های بین المللی متقابل امضا کرده است، که شرایط تحصیلی را در سیستم های آموزشی خود برای ورود به دانشگاه ها در کشورهای خود برآورده می کنند. علامت ورودی این است که در اعتبار بخشی UNEDasiss ثبت شده است. علامت ورودی باید بین ۵ تا ۱۰ نقطه باشد. دو گزینه برای بهبود علامت ورودی دانشگاه و محاسبه علامت پذیرش وجود دارد:a) دانشجو امتحانات را در افراد در مرحله خاص / اختیاری آزمون سطح متوسطه بالا برای پذیرش دانشگاه (EBAU) / آزمون ورودی دانشگاه (PAU) در هر دانشگاهی در اسپانیا، و دو علامتی که پس از وزنه زدن بالاترین هستند مورد توجه قرار می گیرند. ب) دانش آموز در موضوعات آزمون های مهارتی خاص UNEDasiss  (PCE) امتحانات می گیرد، و دو بالاترین علامت پس از وزن مورد توجه قرار می گیرد، تا زمانی که این مناطق موضوعی را می توان در کاتالونیا وزن.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا