Master of Business Administration

معماری، عمران و میراث شهری و بازسازی ساختمان های موجود

دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا

دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا

Spain, Catalonia, Barcelona

معماری، عمران و میراث شهری و بازسازی برنامه ساختمان های موجود دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا یک برنامه مشترک دکترا است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 667

زبان تحصیل

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-10-01

تاریخ برگزاری

2022-07-22

درباره این دوره

در مورد نامزدهای برنامه جلسه الزامات پذیرش ممکن است به معماری، مدنی و میراث شهری و بازسازی برنامه ساختمان های موجود از دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا از طریق کانال های تاسیس شده توسط هر دانشگاه شرکت اعمال می شود.  نامزدها ممکن است پایانه های دکترای خود را در هر یک از سه دانشگاه شرکت کننده (Universitat Politè) ثبت نام کنندcnica de Catalunya, the University of Cantabria or the University of the Basque Country/Euskal Herriko Unibertsitatea) and be awarded one doctoral degree holder from the doctoral programme in Architectural, Civil and Urban Heritage and Refurbishment of Existing Buildings. ماهیت بین دانشگاهی این برنامه امکان تحرک در میان نامزدها و تعامل میان گروه های تحقیقاتی دانشگاه های شرکت کننده را فراهم می کند.

دوره ها عبارتند از: رویکرد بصری مدرن و طراحی پروژه رویکردهای طراحی زیست محیطی و تاریخی به معماری مسائل فرهنگی و تاریخی تمرین طراحی معماری و مقیاس های تئوری، تناسبات، بافت 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

متن دانشگاهی، از جمله برنامه کارشناسی ارشد گرفته شده کنکوردانس از برنامه کارشناسی ارشد گرفته شده است. برای ارائه برخی جهت گیری ها، حداکثر امتیاز در صورتی داده خواهد شد که متقاضیان کارشناسی ارشد رسمی و متمرکز بر پژوهش زیر را به پایان رسانده باشند’s programmes:Comprehensive Management and Refurbishment of Built HeritageArchitecture, انرژی و محیطزیست ساختو ساز مدیریت شهری و ارزش گذاری معماری منظر معماری معماری تئوری و تاریخ معماری تئوری و عمل معماری پروژه های شهرسازیعمران مهندسی تاریخیو ارضی میراث ساختمانی یکپارچگی مهندسی و دوام مواد، اجزا و ساختارهای برگزاری گواهی که تضمین سطح B1 یا سطح B2 از انتشارات انگلیسی دانش محاسبات و اطلاعات و فن آوری های ارتباطی

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا