Master of Business Administration

مدیریت کاربردی

دانشگاه ناوارا

دانشگاه ناوارا

Spain, Navarre, Pamplona

   این مدرک نوآورانه مدیریت کاربردی در دانشگاه ناوارا، منحصر به فرد در اسپانیا، کارشناسان مدیریت کسب و کار و سازمان را با فرماندهی حداقل سه زبان و مهارت های ارتباطی که برای کار در محیط های جهانی آماده هستند، آموزش می دهد.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 12000

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-01

تاریخ برگزاری

2022-04-25

درباره این دوره

دانشگاه ناوارا تنها آموزشی مرکز اسپانیایی است که مدرک رسمی مدیریت کاربردی ارائه می دهد. از سال ۱۹۶۳ دانشکده مدیریت کاربردی ISSA یک معیار در دنیای کسب و کار بوده است. مدرک مدیریت کاربردی – Gestión Aplicada دو زبانه (اسپانیایی و انگلیسی) است و همه دانش آموزان در طول تحصیل خود حداقل یک زبان سوم را مطالعه یا کامل می کنند. آموزش در چهار حوزه اصلی مطالعه :مدیریت کسب و کار و سازمان ها. ارتباطات و زبان ها. Digital Management Tools. روابط کار و سرمایه انسانی.

دوره های درسی: ارتباطات کسب و کار و زبان های مدرن انتخابی پروژه نهایی درجه برنامه درسی هسته 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

پذیرش نهایی درجه در دانشکده مدیریت کاربردی ISSA نتیجه اضافه کردن است:درجه 1ST دیپلم دبیرستان: 60٪. مصاحبه شخصی: 10٪. معاینه ورودی: 30٪. حداقل سطح متوسط انگلیسی (B2) برای پذیرش در مدرک مدیریت کاربردی مورد نیاز است. 

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا