Master of Business Administration

اگرواکوولوژی

دانشگاه آرهوس

دانشگاه آرهوس

Denmark, Central Jutland, Aarhus

هدف از تشکیل دوره اگرواکوولوژی دانشگاه آرهوس آموزش و ترویج نسل بعدی محققان، محققان، و توسعه دهندگان فناوری در داخل خاک و علوم زیست محیطی و فناوری در بالاترین سطح علمی در فضایی واقعا بین انضباطی و بین المللی است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-01

تاریخ برگزاری

2022-08-31

درباره این دوره

اگرواکوولوژی شاخه ای از علم است که به تعاملات بین خاک ها، گیاهان، حیوانات، انسان ها و محیط درون سیستم های اکولوژیکی ایجاد شده برای تولید غذا می پردازد. موقعیت جغرافیایی:دانشجویان دکترا ثبت نام شده در برنامه اگرواکولوژی محل کار خود را در هر دو AU-Foulum، (نزدیک به Viborg) و یا در AU-Flakkebjerg (نزدیک به Slagelse) داشته باشد. دانش آموزان خوش آمدید به صرف دوره های کوتاه تر یا طولانی تر از مطالعه خود را توسط یکی از شرکای در شبکه جهانی ما. امکانات تحقیقاتی موجود درآموزش دکترا در دانشگاه آرهوس به عنوان یکی از این امکانات دسترسی می دهد.، آزمایشگاه های دولتی هنر، آزمایشگاه های GIS، گلخانه ها، بزرگترین امکانات نیمه میدانی و lysimeter در اروپا، و 1300 هکتار از زمین های کشاورزی برای آزمایش.

  دوره زراعی دانشگاه آرهوس در آغوش آموزش پژوهش در زمینه های: سیستم های کشاورزی و آب و هوای پایداری و آنتهومولوژی سلامت محصول آب و آسیب شناسی گیاهی خاک باروری خاک فیزیک خاک و هیدروپدولوژی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

اطلاعات شخصی برنامهدرسی Vitae دانشگاهی تامین مالی پس زمینه — نشان می دهد منابع و مقادیر حمایت مالی ممکن است ، در صورت وجود. همچنین لطفا ً به بخش «تأمین مالی و سرپرستان آینده نگر» در بالا نگاه کنید. طرح شرح پروژه مطالعه برای تماس های باز (1/2-4 صفحه) – شرح ایده ها و برنامه های تحقیقاتی خود را برای پروژه خود را. انگیزه منابع

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا