Master of Business Administration

علوم هوافضا

دانشگاه گلاسکو

دانشگاه گلاسکو

United Kingdom, Scotland, Glasgow

بخش تحقیقاتی علوم هوافضا در دانشگاه گلاسکو دارای تخصص شناخته شده بین المللی در تمام زمینه های هوافضا و سیستم های هوافضا است. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 27454

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time / Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2021-09-13

تاریخ برگزاری

2022-01-01

درباره این دوره

شما بخشی از یک مدرسه تحصیلات تکمیلی فراهم می کند که بالاترین سطح از حمایت به دانش آموزان آن خواهد بود. هدف کلی علوم هوافضا ما در دانشگاه گلاسکو فراهم کردن محیطی پیشرو در جهان برای دانشجویان است که از نظر فکری تحریک کننده است، آنها را تشویق می کند که به فرهنگ، جامعه و اقتصاد کمک کنند و آنها را قادر سازد تا در یک محیط جهانی رهبر شوند. نتایج یادگیری ما یک جامعه متنوع از بیش از 750 دانش آموز از بیش از 50 کشور که در زمینه های انضباطی و بین رشته ای نوآورانه و دگرگون کننده کار می کنند. بخش مهمی از کار ما این است که دانشجویان مان را گرد هم بیاوریم و اطمینان حاصل کنیم که خود را بخش مهمی از جامعه دانشگاهی دانشگاه می بینند. بخشی از جامعه مدرسه تحصیلات تکمیلی ما خواهد بود از مزیت بزرگ به شما در مطالعات خود و فراتر از آن و ما به دانش آموزان ارائه تعدادی از مزایای علاوه بر تدریس استثنایی و نظارت. بخش تحقیقاتی علوم هوافضا در دانشگاه گلاسکو ارائه می شود.

حوزه های تحقیقاتی تخصص تحقیقاتی ما زمینه های زیر را پوشش می دهد:سیستم های هوشمند و خودمختار آئرودینامیک، مکانیک سیالات، دینامیک کنترل پرواز و جریان، اویونیک، ناوبری وکنترل علوم فضایی و مدلسازی مهندسی و شبیه سازی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

رونوشت / مدرک گواهی دو مرجع یک صفحه پیشنهاد تحقیق CVنام سرپرست بالقوه

شرایط تحصیل

3-4 سال

6-8 سال

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا