McGill University
کالج دانشگاه کانبرا

کالج دانشگاه کانبرا

University of Canberra College

دانشگاه کالج کانبرا مسیرهایی را برای دانشجویان بین المللی و داخلی ارائه می دهد. این برنامه ها برای دانشجویانی که در حال حاضر واجد شرایط ورود به دانشگاه از طریق نقاط ورودی سنتی نیستند، ارائه می شود. برنامه‌های ما بر زبان انگلیسی و مهارت‌های آکادمیک که امکان ورود مستقیم به دانشگاه را می‌دهد تمرکز دارد.

چرا در اینجا تحصیل کنیم؟

دلایل مهم برای مطالعه در اینجا

  • دانشگاه کالج کانبرا (کالج UC) ایده آل است اگر یک بزرگ داخلی هستید که می توانید بعد از یک وقفه طولانی دوباره مطالعه کنید.< /li>
  • دانشگاه کالج کانبرا (کالج UC) عالی است اگر شما یک بومی استرالیایی هستید که به دنبال گزینه‌های آموزش عالی هستید.
  • اگر دانشجوی بین‌المللی برای برنامه‌ریزی تحصیلات تکمیلی هستید،
  • دانشگاه کالج کانبرا (کالج UC) درست است.

کالج دانشگاه کانبرا کجاست؟

بازگشت به بالا