McGill University
دانشگاه یک کورونیا - پردیس صنعتی

دانشگاه یک کورونیا - پردیس صنعتی

University of A Coruña - Industrial Campus

پردیس صنعتی Ferrol دانشگاه A Coruña (UDC)، در چارچوب تعهد خود به تخصص، اقداماتی را با هدف بهبود وسایل و تجهیزات در دسترس کارکنان تحقیقاتی متصل به آن به منظور اطمینان از برخورداری از امکانات لازم ترویج می کند. انجام فعالیت های R + D + i در رشته های تخصصی این پردیس.

توضیحات دانشگاه

درباره

تحقیق

پردیس صنعتی دارای ساختارهای تحقیقاتی است که از طریق آنها بُعد پژوهش می‌تواند باشد. پردیس تخصصی شامل 11 گروه تحقیقاتی، 2 آزمایشگاه خدمات ویژه، 1 واحد تحقیقاتی مختلط و 1 مرکز تحقیقاتی است که ساختار فوق را گرد هم می آورد.

& lt;/p>

خدمات دانشگاه

سرویس

خدمات دانشجویی

این دفتر مسئول اطمینان از این است که شرکت کنندگان از زمان خود در EAE نهایت استفاده را ببرند. خدمات ارائه شده شامل موارد زیر است:

 • راهنمایی و پشتیبانی دانشجو در طول مدت حضورشان در EAE.بسته خوش آمدگویی.
 • < li>اطلاعات مربوط به فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری است که توسط EAE سازماندهی شده است.
 • دسترسی به انجمن اسکان، جایی که می توانید اطلاعاتی پیدا کنید. درباره آپارتمان ها و اقامتگاه های دانشگاهی در بارسلون پیدا کنید.
 • < ;li>اطلاعات در مورد رویه های قانونی مختلف.
 • تالاری برای گذاشتن نظرات، پیشنهادات و مشارکت.
 • & lt;/ul>

خدمات مسکن

ما مسکن ارائه نمی‌کند. با این حال، ما دسترسی به انجمن محل اقامت را فراهم می کنیم، مکانی که می توانید اطلاعاتی در مورد آپارتمان ها و اقامتگاه های دانشگاهی در بارسلون بیابید داشته باشید.

& ;lt;/p>

خدمات کتابخانه

مدرسه مجموعه تحقیقاتی از اسناد تجاری دارد که در پنج سرویس سازماندهی شده است:

 • کتابخانه، با بیش از 13000 کتاب.
 • آرشیو ژورنال، با 210 اشتراک مجلات و روزنامه های تخصصی.
 • کتابخانه ویدئو و آرشیو CD تخصصی در مدیریت بازرگانی.
 • پایگاه داده مقالات مرتبط با مدیریت و مدیریت بازرگانی.
 • منابع آنلاین مستندات.

زندگی دانشجویی

زندگی دانشجویی

زندگی پردیس

پردیس صنعتی عنوان یک پردیس به مرجع پیکربندی شده و در سطح ملی و بین المللی در قوس اقیانوس اطلس اروپا به رسمیت شناخته شده است. مشخص شده است، با هویت خاص خود قابل مشاهده و مشاهده در زمینه صنعتی در هر دو مورد. حوزه های دریایی و اقیانوسی و سایر زمینه های صنعتی و ارتباط تنگاتنگی با پتانسیل اقتصادی دارد. از حوزه نفوذ آن است.

پردیس نزدیک به محیط صنعتی که در آن ارزش گذاری ارزیابی از تحقیق و نوآوری وجود دارد و امکان انتقال فعال دانش را با دنیای صنعتی فراهم می کند. می کند.

چرا در اینجا تحصیل کنیم؟

دلایل مهم برای مطالعه در اینجا

 • دانشجویان مختلف، با‌های متنوع و در رشد مداوم& ;lt;/li>
 • ورزش، طبیعت، فرهنگ، سواحل… محیطی رشک برانگیز در دسترس شماست

دانشگاه یک کورونیا - پردیس صنعتی کجاست؟

بازگشت به بالا