McGill University
علوم انسانی و اجتماعی

علوم انسانی و اجتماعی

Humanities and Social Sciences

بخش علوم انسانی & علوم اجتماعی (DHSS) در UIC طیف گسترده ای از تخصص ها را بررسی می کند و یکی از پویاترین و چالش برانگیزترین حوزه های تحقیقات دانشگاهی را نشان می دهد.  علوم انسانی & سنت علوم اجتماعی تمام جنبه های پرسش های اساسی فلسفی در مورد وضعیت انسان را بررسی می کند.

علوم انسانی و اجتماعی کجاست؟

بازگشت به بالا