McGill University
GBSB مدرسه کسب و کار جهانی در مالت

GBSB مدرسه کسب و کار جهانی در مالت

GBSB Global Business School in Malta

توضیحات دانشگاه

درباره

آموزش

این موسسه برای کارگیری تکنیکی نوآورانه با استفاده از استفاده با انجام، طراحی تفکر، بازی‌های تجاری شبیه سازی و بازدیدهای عملی از شرکت در فرآیند بررسی شده است.

&p>علاوه بر این، مدرسه باز از فردی که در کلاس فعال است، دانش‌آموزی کوچک می‌شود، قدردانی می‌کند. یکی از ارزش های اصلی ما فکر می کنم که به طور جهانی می توانند در تیم های بین فرهنگی کار کنند. مدرسه کسب و کار توجه زیادی به دیجیتال شدن و روندهای نوآوری کسب و کار دارد.

از یک طرف، GBSB Global خود نمونه خوبی از شرکت دیجیتال است و توسط مایکروسافت به عنوان پیشرو در آموزش دیجیتال و آموزش دیجیتال شناخته شده است. عنوان یک مدرسه ویترین معتبر است. از سوی دیگر، دوره‌های دیجیتال را در هر برنامه اجرا می‌کند که به دانش‌آموزان نشان می‌دهد که چگونه روندهای دیگر تحول کسب‌وکار را هدایت می‌کنند. 

GBSB مدرسه کسب و کار جهانی در مالت کجاست؟

بازگشت به بالا