چطور به AndroidX مهاجرت کنیم؟

چطور به AndroidX مهاجرت کنیم؟
مهاجرت خیلی آسون‌تر از اونی که فکرشو میکردم بود ...