گیم‌جم، دورکاری، جادو - تجربه شرکت در گیم‌جم از راه دور با یک تیم جدید

گیم‌جم، دورکاری، جادو - تجربه شرکت در گیم‌جم از راه دور با یک تیم جدید
توی این پست از تجربه ساخت بازی برای یه رویداد بازی‌سازی سه روزه با هم‌...