هزینه زندگی در وین چقدر است؟

هزینه زندگی در وین چقدر است؟
وین سومین مرکز سازمان ملل و پایتخت موسیقی جهان در نزدیکی رود دانوب قرا...