چطور یک رزومه برنامه نویسی خوب بنویسیم؟

چطور یک رزومه برنامه نویسی خوب بنویسیم؟
خیلی از ما برنامه نویس ها مهارت های زیادی در زمینه برنامه نویسی داریم...