تک‌کتابی‌ها | نقدی بر انسان خردمند (۲)

تک‌کتابی‌ها | نقدی بر انسان خردمند (۲)
من از کسانی که تنها یک کتاب می‌خوانند، می‌ترسم