حقوق راننده کامیون در کانادا چقدر است؟

حقوق راننده کامیون در کانادا چقدر است؟
رانندگان کامیون در طولانی مدت همیشه بسیار مورد تقاضا هستند و مقامات کا...