ورود به کانادا مجاز شد: امکان سفر دارندگان کارت اقامت دائم و یا تاییدیه اقامت دائم کانادا

ورود به کانادا مجاز شد: امکان سفر دارندگان کارت اقامت دائم و یا تاییدیه اقامت دائم کانادا
اکنون سازمان مهاجرت کانادا IRCC در خبری اعلام کرد که از تاریخ ۲۱ جون ۲...