رزومه چیست؟

رزومه چیست؟
رزومه متنی است که می‌تواند بین یک تا چند صفحه متغیر باشد و در آن اطلاع...