هوش و هوش مصنوعی

#هوش_مصنوعی #تشخیص_چهره #دانشگاه_صدرا #محمود_مردی #مقاله #کنفرانس #شیو...